Hrabová bude mít své srdce

Poslední lednový den roku 2018 se Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová svým rozhodnutím zapsalo do historie naší obce. Usnesením 21/284 se rozhodlo, že Hrabová bude mít své srdce.

21/284.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

rozhodlo

a)      o umístění mateřské školy vč. inženýrských sítí na pozemcích  parc. č. 902/2, 902/4, 902/3, 902/1, 902/10, 902/8, 892/3, 2550/3, 909 v k. ú. Hrabová,

b)      o sjednocení dopravní infrastruktury pro mateřskou školu a pro přístavbu ÚMOb pro kulturní účely,

c)      zadat zpracování projektových dokumentací, a to pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro výběrové řízení na realizaci stavby projektovou dokumentaci pro provádění staveb.

Foto: Petr Žižka

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Bohužel musím konstatovat, že žádné rozhodnutí o tom, že Hrabová bude mít srdce nebo centrum, na středečním zastupitelstvu učiněno nebylo. Nebývá ostatně zvykem, aby ústředním bodem centra nějaké obce byla školka – ta naopak bývá někde schovaná v klidnějším prostoru. O tom, zda Hrabová bude mít centrum a jak bude vypadat, se teprve diskuse musí vést v rámci pracovní skupiny pro strategii. Právě toto by měl být jeden z jejich výstupů.

[email protected] [email protected]