Ministerstvo odpovědělo na žádost o zrušení zpoplatnění

Vážený pane starosto,

byl jsem pověřen panem ministrem odpovědi na Váš dopis č. j. 00279/2018/Fai ze dne 17. ledna 2018 ve věci Vaší žádosti o vynětí části dálnice D56 v úseku mezi exity 39 a 43 ze seznamu pozemních komunikaci, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit časový poplatek. V této souvislosti uvádím následující.

Koncem roku 2017 byl ukončen legislativní proces související s novelizaci příslušné vyhlášky pro rok 2018, proto se jakékoliv změny v příloze č. 2 vyhlášky č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Příloha č. 2“). která obsahuje seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, nebudou v blízké době realizovat.

Dodáván, že Vaše žádost o vynětí části dálnice D56 v úseku mezi exity 39 a 43 z Přílohy č. 2 posouzena při přípravě novely příslušné vyhlášky na rok 2019.

V případech, jako je ten Váš, doporučuji na území Městského obvodu Hrabová realizovat taková dopravně-inženýrská opatření, která ve výsledku vymístí zbytnou, v tomto případě tranzitní, dopravu z území Městského obvodu Hrabová.

Některá tato opatření lze realizovat s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury, který poskytuje v rámci programu Zvyšování bezpečnosti finanční prostředky pro financováni opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Více informací naleznete na webových stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury (www.sfdi.cz).

Velice liluji, vážený pane starosto, ale v tuto chvíli Vám nemohu poskytnout příznivější odpověď.

Ministerstvo dopravy
Mgr. Jakub Kopřiva

náměstek pro řízení sekce
Praha 8. února 2018
č. j.: 5/2018-120-ZPK/2

 

3 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    Takže si se zrušením zpoplatnění můžeme trhnout, ale třeba by nám ministerstvo ze SFDI zaplatilo zastavovací pás s hřeby, abychom se aut zbavili….
    Ale vážně: ještě než pánové Macura a Semerák odejdou, mohli by udělat konečně něco užitečného a angažovat se v tomto. Musel by je ovšem náš starosta o to za náš obvod požádat – optimálně společně se starostou Nové Bělé, protože mitrovické občany problém trápí ještě více. Spěchat není s ohledem na nejistotu kdo bude ministrem dopravy i období přípravy vyhlášky MD pro další rok třeba, stačí za dva měsíce.

  2. Petr Halfar říká:

    Tak ono by bylo bezva, kdyby se na více místech Paskovske instalovaly dříve probírané zastavovací semafory (škola, Lípa, st. Hrabová), přechody pro chodce se semafory (Beta, Vyhlídka), aby se doprava uklidnila a zároveň se zvýšila bezpečnost…zase na druhou stranu zpoplatnění bude treba zrušeno v 2019 díky posouzení úseku na MD. Hlavně ať je prosím p. starosta aktivní a nenechá to usnout.

[email protected] [email protected]