Projednávané sympozium nakonec nebude

Vedení obce svolalo na pondělí 12. února neformální setkání několika komisí rady obce, abychom se společně v budově úřadu u kulatého stolu dohodli, jak se má obec postavit k čerstvé nabídce na uspořádání sympozia.

Nabídka přišla teprve minulý týden od sochaře Antonína Gavlase, který již sám organizoval a nebo se alespoň účastnil mnoha sympozií v širším a dalekém okolí. Například sympozium v Plesné organizuje již od roku 2005 a má tak s pořádáním podobných akcí a žádostmi o dotace nemalé zkušenosti.

Pan Gavlas nabídl obci, že by u nás v Hrabové uspořádal sochařské sympozium (tvorba z kamene) a peníze ve výši až 85 procent z celkové částky by mohl získat z Evropské unie – spolupráce se Slovenskem, euroregion Bílé Karpaty. Zbytek peněz by musela ze svého rozpočtu dodat obec Hrabová.

Fotky ze schůzky jsou na Flickru obce:

Projednávané sympozium nakonec nebude, únor 2018

Všichni zúčastnění se v maximální možné míře snažili celou nabídku objektivně vyhodnotit a prodiskutovat veškerá pro i proti. Nakonec jsme se společně shodli na tom, že případné uspořádání akce odložíme na příští rok. Tak velká akce se musí projednávat s rozvahou, je potřeba mít na rozhodování čas a  v neposlední řadě se musí s financováním počítat i v rozpočtu aktuálního roku.

Je nutné zmínit, že kdyby obec s uspořádáním soutěže sympozia souhlasila, měl pan Gavlas na sepsání žádosti o dotaci čas jen do konce měsíce února a navíc by byl o výsledku žádosti informován se zpožděním až několika měsíců. S realizací v navrhovaném měsíci srpnu by se muselo hodně spěchat a ještě by se dlouho nevědělo, zdali bude dotace schválena.

Všechno špatné je k něčemu dobré, shodli jsme se na tom, že (především) dřevěné sympozium by pro příští rok podpořili všichni přítomní…. a takové pozitivní rozloučení bylo více než povzbudivé;-)

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]