Před 454 lety zemřel Jura Cholewa

Pokud bychom v Hrabové hledali obdobu fiktivního Járy Cimrmana, byl by to zajisté Jura Cholewa. Stejnojmenný servisní účet totiž používá mediální komise pro správu facebookové skupiny obce. Jeho úmrtí před 454 lety se stalo důležitou událostí v historii Hrabové. Postavu fojta hrabovského zmiňuje Martin Slepička, předseda letopisecké komise, ve svém článku v Hrabovských listech (září/říjen 2015).

Za první hodnověrný doklad existence kostela sv. Kateřiny považujeme úmrtní oznámení „Gira Cholewa Usnul v Panu ve strzedu trzeti Postni Leta Pane tohoto 1564“, které nám oznamovalo, že Jira Cholewa z rodu hrabovských fojtů zemřel ve třetí postní středu roku 1564, tj. 1. března 1564. Tento nápis psaný na pomezí raně novověkého bastardního písma a fraktury se dochoval až do osudného požáru kostela v roce 2002.

Jméno Jura Cholewa je dokonce uvedeno v usnesení Rady ze dne 8.11. 2017:

79/1800.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí podnět předsedy mediální komise ze dne 3.11.2017 a rozhodla, že oficiálními informačními kanály MOb Hrabová jsou:

  • web obce www.ostrava-hrabova.cz – za obsah webu zodpovídá tajemník úřadu
  • obecní rozhlas – za obsah hlášení zodpovídá tajemník úřadu
  • Hrabovské listy – za obsah HL zodpovídá šéfredaktor
  • Facebooková skupina Hrabová – https://www.facebook.com/groups/hrabova/ – administrovaná profilem Jura Cholewa – za obsah zodpovídá předseda mediální komise.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]