Konec trápení cyklistů opět blíže

Díky podnětu hrabovské Komise výstavby, dopravy a ekologie a následných jednání mně a pana Holiše s Dopravním inspektorátem, cyklokoordinátorem a představiteli městského obvodu Ostrava-jih nechal tento městský obvod zpracovat návrh úprav prostoru podchodu.

Na základě požadavku občana a souhlasu úřadu tento návrh zveřejňujeme. Návrh byl již projednáván v Komisi výstavby, dopravy a ekologie a protože komise k němu má připomínky, pokusím se stručně vysvětlit postoj komise.

Našim primárním požadavkem bylo řešit jen křížení cyklotrasy vedené podchodem s pěší trasou po Domovské, které je důvodem zákazu jízdy na kole. Předložený návrh však řeší úsek podstatně delší a zahrnuje i rekonstrukci podchodu, celého povrchu již od ulice Šídlovecké a především náhradu stávajícího prudkého přímého sjezdu obloučkem.

Tento oblouček sice má pozitivum v tom, že by automaticky nutil k vjíždění do podchodu nižší rychlostí a navíc by mírnější stoupání usnadnilo dnes obtížný výjezd z podchodu, nicméně právě tento oblouček se stal předmětem dvou relevantních připomínek členů komise.

Především vjezd do podchodu je zatáčkou, což znamená, že by se cyklisté vjíždějící do podchodu a vyjíždějící z podchodu vzájemně neviděli, což by zajisté způsobilo nebezpečné situace s možností kolize.

Další připomínka byla, že cyklostezka by v místě obloučku byla úzká, což by rovněž vytvářelo riziko kolize.

Přestože obě připomínky jsou řešitelné (doplněním zrcadla a rozšířením obloučku, příp. i jeho jiným řešením), skutečností je, že z původně zamýšlené investice do sta tisíc korun se stala investice za více než čtyři milióny a mohlo by se stát, že kvůli tomu by se realizace odkládala.

Z toho důvodu komise doporučila řešit z návrhu prioritně jen opatření ke zvýšení bezpečnosti s cílem rychlého odstranění zákazu jízdy na kole (a tedy i vybírání pokut za jeho porušení), tzn. bez výstavby zmíněného obloučku a dalších úprav, které nejsou nezbytné.

2 Komentáře

  1. Veronika říká:

    Dobrý den, chápu ten konec tak, že chcete zrušit ten zákaz a dál zatím nic?

    • Jan Dvořák říká:

      Nikoliv – jaká konkrétní opatření komise navrhuje realizovat je popsáno v již dříve zde zveřejněném zápise z komise.

[email protected] [email protected]