Komentovaná prohlídka areálu Pilíky – 29.3. 2018

„Klub přátel Hrabové“ zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku oblasti Pilíků s tématem „Pilíky včera, dnes a zítra“.

Uskuteční se  ve čtvrtek 29.3. 2018 v 16:00 hodin, sraz účastníků v prostorách restaurace  „Ve Dvoře“  na jižním konci Hrabové, kde budou poskytnuty základní informace o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Pilíků včetně komentáře k mapě Hrabové z r. 1833.

Následuje odchod k tabuli č.13 po Naučné stezce Viléma Závady, kde bude výklad o tomto prostoru.

Pak se přesuneme po komunikaci, vedoucí souběžně se sedimentačním kanálem k vodním nádržím. Jelikož tato komunikace je ve velmi špatném stavu, doporučuji vhodnou obuv, nejlépe gumové holínky.

U vodních nádrží bude podrobný výklad o současném stavu a hlavně o jejich budoucím osudu.

Po lesní cestě se pak přesuneme k Mitrovické kapličce, kde naši exkurzi v oblasti Pilíků ukončíme. K návratu použijeme komunikaci po levém břehu Ščučí . Zde budu účastníky výletu informovat  o připravované investici „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. Akce bude ukončena v restauraci Ve Dvoře cca v 17:30 hodin.

Účelem této prohlídky je seznámit všechny zájemce o toto území Hrabové  se současnými problémy, které vznikly ukončením provozu uhelného prádla Dolu Paskov. Došlo tím mimo jiné i ke změně „právní“ kvalifikace tohoto prostoru, kdy z úložiště uhelných kalů ve vlastnictví OKD se stává „veřejný prostor“  kde platí zcela jiná pravidla. Podrobnosti o tom, co to je veřejný prostor, jsou uvedeny v zákoně o obcích, §34.

Exkurze se bude konat za všech povětrnostních podmínek.

Zvlášť budou vítáni všichni zastupitelé a členové stavební, dopravní a ekologické komise. Jakož i zaměstnanci ÚMOb. A také všichni milovníci zdejší přírody.

Za „Klub přátel Hrabové“, Vladimír Slavík.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]