Povodí Odry začalo čistit břehy potoka Ščučí

V tomto týdnu provádí Povodí Odry, s.p., jako správce vodního toku Ščučí, čištění břehů od nánosu bahna a náletových dřevin v Hrabové před Tajgou.

Poslední čištění proběhlo před cca 10 lety a nemohl jsem uvěřit, kolik bahna se na stěnách provedené meliorace usadilo.

Tuto změnu šířky koryta potoka a množství vytěženého bahna po vybagrování jsem zachytil na fotografiích. Pochvalme Povodí Odry, s.p., že plní povinnosti správce svědomitě a je to i protipovodňové opatření.

Fotky jsou na Flickru obce:

Povodí Odry začalo čistit břehy potoka Ščučí, březen 2018

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]