Articles written by: Miroslav Poláček

Pohádkový les – 18.5. 2019

Zveme rodiny s dětmi na zábavné odpoledne Pohádkový les v sobotu 18.5. 2019. Začátek akce je v 15 hodin. Start a cíl je u restaurace Zvonírna. Těší se na Vás manželé Poláčkovi s dobrovolníky.

Divadlo tety Chechtalíny přichystá Pohádkový les – 12.5. 2018

Divadlo tety Chechtalíny  ve spolupráci s úřadem v Hrabové, komisí pro děti a mládež a dobrovolníky uspořádají dne 12. května od 15 hodin akci pro děti Pohádkový les. Start a cíl bude u restaurace Zvonírna, trasa povede po ulici Domovská směr Benzina a zpět. Doprovod dospělého nutný, sladká odměna a zábava v cíli.

Na komentované procházce s panem Slavíkem

Ve čtvrtek 29. března se patnáct lidí zúčastnilo komentované prohlídky „Pilíky včera, dnes a zítra“, kterou pro zájemce o historii Hrabové vymyslel, zorganizoval a prováděl místní patriot pan (děda) Vladimír Slavík.

Povodí Odry začalo čistit břehy potoka Ščučí

V tomto týdnu provádí Povodí Odry, s.p., jako správce vodního toku Ščučí, čištění břehů od nánosu bahna a náletových dřevin v Hrabové před Tajgou. Poslední čištění proběhlo před cca 10 lety a nemohl jsem uvěřit, kolik bahna se na stěnách provedené meliorace usadilo.

Něco málo z veřejného projednávání změny záměru hornické činnosti

V úterý 6.3.2018 jsem se zúčastnil v kině Panorama v Paskově veřejného projednávání procesu EIA, který řešil vyhodnocení vlivů na životní prostředí v souvislosti s ukončením hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Paskov.

[email protected] [email protected]