Nová značka před parkovištěm u školy

Před vjezdem na parkoviště hrabovské základní školy (Paskovská 110/46) se objevila „nová“ značka Parkoviště (č. IP 11a), která formou dodatkové tabule informuje o vyhrazení parkoviště pro zaměstnance a rodiče žáků školy v pracovní dny od 6:30-15:30 hod.

Dle některých je omezení neplatné, protože tam má být se stávající dodatkovou tabulí umístěna značka Vyhrazené parkoviště (č. IP 12).

IP12, zdroj: www.eshop.jtsczsro.cz

Jelikož se ve škole v 6:30 již nachází mnoho zaměstnanců, není možné a ani vhodné upozorňovat na auta, která účel značky „porušují“, nicméně např. v pátek 23.3. 2018 v 6:07 hod. stálo na parkovišti 7 osobních aut a dnes 3.4. 2018 ve 4:45 stálo na parkovišti dokonce 10 aut (ve škole ještě nikdo nebyl).

Jestli je značka správná a splní svůj účel ukáže až čas…

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Dodatkovou tabulkou nelze nařizovat zákazy nad rámec základní značky, pouze ji lze upřesňovat či omezení zmírňovat. Je to celoevropsky dohodnuté pravidlo zejména proto, že cizinci neznají jazyk a proto se v pochybnostech musí řídit základní značkou. Proto se domnívám, že zde má být umístěna značka „Vyhrazené parkoviště“.

[email protected] [email protected]