Úřad s Momentem uspořádají v Hrabové sbírku věcí – 10.-11.5. 2018

Ve dnech 10.-11. května 2018 organizují zaměstnanci úřadu v Hrabové ve spolupráci s dobročinnou organizací Moment sbírku věcí k následnému prodeji v charity obchodech. Sběrným místem bude v uvedených dnech kancelář č. 1 v přízemí budovy úřadu. Kontaktní osobou za úřad bude paní Ivana Bollogová (T: 599 420 116, M: 725 996 475).

Sbírka věcí se týká: oblečení, klobouky, kabelky, obuv, bižuterie, sportovní potřeby, hry a hračky, nádobí, elektronika, drobný nábytek.

Plakátek akce PDF nebo JPG:

Leták pro sbírku

 

Co je dobročinná organizace Moment

Organizace Moment ČR funguje na bázi věcných darů, které dostává od lidí, ať už prostřednictvím sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě.

Dary poté putují na centrální sklad, kde jsou roztříděny a poslány do sítě dobročinných second handů organizace.

Moment provozuje osm obchodů, šest z nich je v Ostravě, jeden v Karviné a v Praze a svou činností nyní podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Save Elephants a CCBC.

Koho svými dary podpoříte?

 • Mobilní hospic Ondrášek
  • Provází nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v posledním období života a odbornou péčí jim umožňuje strávit ho doma, v kruhu rodiny.
 • Stacionář Žebřík
  • Umožňuje mladým lidem se zdravotním postižením osobní rozvoj, setkávání s vrstevníky v přátelském a podpůrném prostředí.
 • Kola pro Afriku
  • Díky darovaným kolům v rámci sběrných míst po celé České republice, dopřejí cestu ke vzdělání dětem v Africe.
 • Save Elephants
  • Projekt vedený českým rodákem, který bojuje proti pytláctví a ilegálnímu obchodu se slonovinou
 • CCBC
  • Česká společnost pro ochranu biodiverzity podporuje aktivity, které vedou k ochraně přírody.

Jedna taška darovaných pěkných věcí znamená pro partnerské neziskové organizace například tyto možnosti:

 • pro Mobilní hospic Ondrášek:
  • Hodinu a půl života doma pro nevyléčitelně nemocné pod zdravotnickým dohledem.
 • pro Žebřík:
  • Jednu hodinu expresivní terapie pro všechny klienty stacionáře.pro
 • Kola pro Afriku:
  • Transport jednoho kola do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na několik let.
 • pro Save Elephants:
  • Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků slonoviny.
 • pro CCBC
  • v projektu Kedjom – Keku pomůžete postavit jeden úl v Kamerunu pro včely, které chrání kamerunský les.
  • Nebo např. pomůžete 6 mořským želvám na svět.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]