Studie dopravního řešení ulice V. Huga

Úřad městského obvodu Hrabová nechal zpracovat studii dopravního řešení ulice V. Huga. Zpracovatel studie předložil tři možná řešení, kdy ve všech případech dojde ke zjednosměrnění ulice – a tedy i části Šídlovce.

První varianta vychází z oboustranného podélného parkování vozidel, druhá počítá se šikmým stáním a třetí je kombinací těchto dvou. Třetí variantu jsme pro náročnost technickou i finanční vyloučili.

Ze zbývajících dvou upřednostňujeme variantu č.1, která nabízí o 12 parkovacích míst více a pravděpodobně se obejde bez nutnosti překládek inženýrských sítí. U varianty č.2 je vysoká pravděpodobnost překládky vodovodu a možná i plynovodu, což by celou akci výrazně prodražilo.

Přikládám krátký technický popis zhotovitele studie a situační plán var. 1 a 2.

2 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    Doplňuji, že v tomto případě se rada řídila doporučením Komise výstavby, dopravy a ekologie, která pouze doporučila ještě drobné úpravy varianty č.1. Variantu č.2 zpracovanou na základě požadavku zastupitele Šumbery komise považuje za nevhodnou přesně z týchž důvodů, které uvádí pan starosta, navíc však by přinesla zrušení chodníku po jedné straně, tzn. z některých domů by lidé vcházeli přímo do vozovky, což shledáváme nebezpečným. Jsme si vědomi, že zjednosměrnění některým občanům nemusí vyhovovat, proto jsme dali radě také další doporučení, aby negativní dopady zjednosměrnění na občany byly pokud možno eliminovány. V této podobě by však mělo toto řešení přínos v odstranění kolizního obousměrného průjezdu ulicí V. Huga a zvýšení počtu parkovacích míst bez záboru zeleně.

    • Radomír Orkáč říká:

      Teda Honzo, za ten komentář Ti dávám palec nahoru!

[email protected] [email protected]