V Hrabové se uklízelo i přes malou účast

Minulou sobotu jsme opět po roce provedli velký jarní úklid Hrabové. Letos přišlo na sraz sice nečekaně málo lidí, ale i tak jsme se rozhodli uklízet. Každý rok se rekordní účast překonat nepodaří, důležitá je však snaha pomoci přírodě a to se nám myslím povedlo;-)

Obrovskou pomocí organizátorů v Hrabové je každoroční spolupráce s úřadem. Kdyby úřad z nějakého důvodu spolku TORALI nepomohl, akci bychom neorganizovali. Stačilo napsat tajemníkovi Ing. Sochovi a on to ve spolupráci s paní Davidovou (mistrovou pracovníků VPP) všechno za úřad zajistil – dodal krabici pytlů a zorganizoval okamžitý odvoz nasbíraného odpadu. Skvělá (spolu)práce, děkujeme!

Zajímavosti z letošního úklidu

Když jsme letos uklízeli lesík vedle ulice Mostní, nestačili jsme se divit, jak se postupně z úklidu stal archeologický průzkum. Milan Slíva, který tam uklízel s členy spolku TORALI nám říkal, že to jasně ukazuje na absenci popelnic v době komunizmu. Odpad se tehdy vozil do vrbiny a leží ho tam stále tuny!

Našli jsme například igelitový sáček modrého (polotučného) mléka za 2 Kčs nebo Biolit (přípravek proti hmyzu, který dle etikety stál 13,50 Kčs. Když jsme vytáhli průkaz poslance národního výboru z Ostravy, báli jsme se, že na konci vodítka – vedle ležící kostry psa – najdeme i jeho majitele;-) Takových vtípků jsme tam měli hodně a veselo bylo i když nás přijel zkontrolovat Petr Žižka. Ten nás pozdravil slovy – zdravím TORALI a Milana, který má plné pytle medvědího česneku…

Fotky jsou na Flickru:

V Hrabové se uklízelo i přes malou účast, duben 2018

Jak probíhal úklid na Šídlovci

Jana Václavíková napsala:

Dnešní akce Ukliďme Česko probíhala ve dvou fázích. V první fázi jsme se zaměřili na okolí obchodu Budoucnost a břehy potoka tekoucího k haldě. Na ulici Šídlovecké jsme pokračovali podél garáží směrem k parku Hrabovjanka.

Když jsme došli do parku, byli jsme příjemně překvapení. Přistavené hasičské auto před altánkem znamenalo čas kropení a zalévání vrbového altánku našimi dobrovolnými hasiči.

Na valech v parku pobíhaly děti a dospělí, aby vysbírávali kameny a odpadky. Připojili jsme se a zapojili do tolik potřebných prací. Vysbírávání kamenů bylo velmi důležité, protože namísto nich bude zaseta tráva, a to v nejbližších dnech. Proto bylo nutné tuto činnost dnes zajistit.

Tímto všem zúčastněným velmi děkujeme, že jsme vyčistili opět kousek Hrabové.

Fotky jsou na Flickru:

Ukliďme Česko 2018 [1]

Uklízeli i myslivci a velocipedisté

Je asi zbytečné říkat, že kde to zavání prací a dřinou, tak myslivci, hasiči a velocipedisté se hlásí do bojové linie jako první. Vždycky to tak bylo a vždy to tak bude… Hasiči sice letos nemohli, ale omlouvali se již v únoru – navíc oni, stejně jako myslivci, uklízejí Hrabovou průběžně.

Fotky jsou na Flickru:

Ukliďme Česko 2018 [4]

Uklízelo se i v okolí kostela

Věra Chlupatá napsala:

Nepočítali jsme s letošní účastí na akci, protože jsme byli účastníky pohřbu našeho člena Jendy Bayera.  Odpolední počasí nám však nedalo, a tak jsme se zapojili alespoň zásahem na starém hřbitově u kostelíka. Provedli jsme ostříhání kořenových odrostů jedné lípy, prořezáním přerostlých růží u plotu a vyhrabání po zimě. Také jsme se pokusili vystříhat alespoň viditelné části planých růží mezi výsadbou rododendronů.

Farníci takový a podobný úklid provádějí dlouhodobě každoročně, byť v různých termínech a místech. Navíc – v případě letošní akce – nám práci provedením nejhrubších zásahů velmi usnadnili „veřejně prospěšní“ zaměstnanci. My už jsme jen dokončili jejich dílo.

Veškerý odpad jsme odvezli do kontejnerů za úřadem a roztřídili podle předchůdců – vše bylo rostlinné.

Ukliďme Česko 2018 [2]

Uklízelo se i v průmyslové zóně

Společnost BREMBO Czech s.r.o. se opět po roce sama přihlásila, že její zaměstnanci společně projdou okolí a posbírají odpadky. Dle zpětné vazby, kterou máme, se akce vydařila a zhruba desítka zaměstnanců nasbírala cca 15 plných pytlů odpadků. Stihli uklidit nejen okolí BREMBA, ale i louku za Makrem. BREMBO dokonce nečekalo na odvoz odpadu, který v pondělí zajišťoval úřad a na své náklady vše odvezli do OZO Ostrava.

Uklízeli i zaměstnanci společnosti BREMBO.

Poděkování

Jménem organizátora místního úklidu spolku TORALI děkuji všem, kteří jakkoliv pomohli. Bylo Vás opravdu hodně a rozhodně nesmím zapomenout ani na „dobré duše“, které pomohli s vyvěšením plakátků – Ivana Bollogová, Alica Strnišťová, Katka Hejnešová, Radim Miklas.

Jan Socha, tajemník ÚMOb Hrabová, poděkoval za úklid ve Facebookové skupině obce:

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem dobrovolníkům a dobrovolným organizátorům za uklízení Hrabové v rámci akce Ukliďme Česko. Vážím si zejména toho, že tato akce není řízena ani nařízena obcí a přesto se udělá kus práce. Je vidět, že Vám na přírodě a Hrabové moc záleží, a to je dobře. Příroda sama poděkovat ani ocenit neumí, tak to činím částečně za ni.

Igor Trávníček, starosta MOb Hrabová, zaslal poděkování organizátorům:

Děkuji všem, kteří se podíleli na dalším úklidu Hrabové v rámci akce Ukliďme Česko. Ve svém volném čase odvedli obrovský kus práce a patří jim mé upřímné uznání. Děkuji i zaměstnancům úřadu za to, že organizátorům poskytli pytle pro sběr odpadu a postarali se i o jejich následný odvoz.

2 Komentáře

  1. Petr Žižka říká:

    Potvrzuji, že nalezení archeologických stop je to pravda pravďoucí a že jsem přijel přesně v okamžiku, kdy Milan Slíva vyhrabal zmíněný průkaz poslance. Sám jsem doporučil pokračovat v pátrání formou hrabání. Naštěstí k poslanci jsme se už nedohrabali a proto věřím, že na místě zůstal opravdu jen jeho průkaz, on že odešel spokojeně domů… Kost, kterou jsme přitom našli, bych laicky označil za kost kuřecí – pak by šlo asi o stehno, případně o kost mamutí, pak jde asi o kůstku z chobotu…

  2. Jan Dvořák říká:

    Účast asi trochu souvisela s tím, že letos se konají brigády v přírodním parku – pořadatelé rozhodně udělali vše co mohli. A podstatné je, že se zase Hrabová více uklidila.

[email protected] [email protected]