Zastupitelstvo rozhodovalo o dotacích

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo na svém jednání dne 26.3. 2018 o dotacích takto:

a) poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2018 subjektům na sportovní činnosti v tělovýchově a sportu dětí, mládeže a dospělých, kulturní a volnočasové aktivity a činnosti organizované

 • pro zdravotně a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, takto:
  • kód TV – sportovní činnosti v tělovýchově a sportu dětí, mládeže a dospělých:
   • BoKolobka tým Ostrava, se sídlem V. Huga 494/18, Ostrava-Hrabová, IČ 03967000, ve výši 8.000,- Kč – na běžecký seriál Štafetová míle „O pohár obce Hrabová“,
   • TJ Sokol Hrabová, z.s., se sídlem Paskovská 209, Ostrava-Hrabová, IČ 44741553, ve výši 150.000,- Kč – na činnost v roce 2018 (provoz areálu, práce s mládeží, rozvoj TJ Sokol),
   • MK Seitl Ostrava, se sídlem Gen. Sochora 1206/13, Ostrava-Poruba, IČ 66181062, ve výši 35.000,- Kč – na financování běžeckých závodů v Ostravě-Hrabové,
   • Klub českých velocipedistů v Hrabové spolek, se sídlem Ladislava Hosáka 996/3, Ostrava-Bělský Les, IČ 01363964, ve výši 20.000,- Kč – na zajištění činnosti klubu, propagaci obce a historii cyklistiky,
  • kód KA – kulturní a volnočasové aktivity:
   • Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové, se sídlem Bělidla 764/4, Ostrava-Hrabová, IČ 22840095, ve výši 15.000,- Kč – na podporu činnosti OS (kulturní akce),
   • Spolek rodičů Jablíčko, se sídlem Příborská 28, Ostrava-Hrabová, IČ 26613859, ve výši 20.000,- Kč – na činnost spolku (zajištění akcí pro děti a rodiče),
   • Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava – Hrabová, o.s., se sídlem Paskovská 110/46, Ostrava-Hrabová, IČ 22754709, ve výši 10.000,- Kč – na podporu činnosti SRPŠ,
   • TORALI z.s., se sídlem Na Ščučím 630/39, Ostrava-Hrabová, IČ 22896724, ve výši 25.000,- Kč – na úhradu ubytování a stravy vedoucím letního dětského tábora,
   • Český svaz chovatelů, základní organizace Ostrava – Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová, IČ 69610789, ve výši 10.000,- Kč – na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce „Místní výstava drobných zvířat“,
   • Platoš Václav, se sídlem Varenská 2946/6, Ostrava, IČ 73267562, ve výši 6.000,- Kč – na činnost Dechového orchestru Hrabová,
   • Myslivecký spolek Hrabová, z.s., se sídlem Krašická 340/20, Ostrava-Hrabová, IČ 47862785, ve výši 10.000,- Kč – na nákup jaderného krmiva pro zvěř a nákup pachového ohradníku,
   • MC Smíšek, z.s., se sídlem Aviatiků 1522/20, Ostrava-Hrabůvka, IČ 22691561, ve výši 15.000,- Kč – na zakoupení dětských židliček a multifunkční inkoustové tiskárny,- kód SP
 • činnosti organizované pro zdravotně a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel:
  • Podané ruce – osobní asistence, se sídlem Zborovská 465, Frýdek-Místek, IČ 70632596, ve výši 10.000,- Kč – na částečnou úhradu osobních nákladů asistentky,
  • Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., se sídlem Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh, IČ 26850176 ve výši 15.000,- Kč – na částečnou úhradu provozních nákladů,
  • Čmeláček z.s., se sídlem Mjr. Nováka 1455/35, Ostrava-Hrabůvka, IČ 01668633, ve výši 5.000,- Kč – na částečnou úhradu provozních nákladů a propagaci,

b) uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestičních účelových dotací se subjekty dle výše uvedeného seznamu, a rozhodlo neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2018 subjektu

 • Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, zapsaný spolek, se sídlem Solniční 240/12, Brno, IČ 00462152, ve výši 5.000,- Kč – na spoluúhradu tiskových nákladů na vydání VVM, dějiny obce Hrabová.

22/297.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o schválení investiční účelové dotace pro TJ Sokol Hrabová, z.s., se sídlem Paskovská 209, Ostrava-Hrabová, IČ 44741553, ve výši 50.000,- Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]