TALENT Hrabové 2018 – pravidla a registrace

Pravidla a podmínky účasti v soutěži TALENT Hrabové 2018

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci i skupiny, bez ohledu na věk. Vystoupení může zahrnovat zpěv, tanec, či jiné talentové dovednosti. Soutěž se koná dne 23. června 2018 v areálu TJ Sokol Hrabová v odpoledních hodinách.

Pořadatel: Kulturní komise RMOb Ostrava-Hrabová
Kontakt soutěže: [email protected]
Podmínky soutěže:

  1. Délka vystoupení může být maximálně 4 minuty.
  2. Rekvizity si soutěžící musí zajistit na své náklady sami. Pořadatel zajistí klávesy, bude-li mít některý soutěžící tento nástroj uveden v přihlášce. Hudební podklad je nutné dodat na vlastním USB flash disku při prezentaci nebo předem poslat na emailovou adresu [email protected] Pořadatel neručí za kvalitu hudebního podkladu, který dodá soutěžící.
  3. Registrace soutěžících bude spuštěna dne 2. května 2018 na www.ostrava-hrabova.cz. Celkový počet soutěžících/vystoupení je limitován délkou přiděleného prostoru v rámci akce Hravá Hrabová a každá registrace tak podléhá schválení a potvrzení pořadatelem. O akceptaci přihlášky a zařazení do soutěže budete informováni prostřednictvím emailové adresy, kterou zadáte v online přihlášce.
  4. Účast soutěžícího (nezletilé osoby) je podmíněna souhlasem alespoň jednoho ze zákonných zástupců. Nezletilé osoby (soutěžící jednotlivec nebo skupina) se mohou soutěže zúčastnit za doprovodu alespoň jedné dospělé osoby, která k tomu bude pověřena zákonným zástupcem.
  5. Soutěžní vystoupení nesmí být nebezpečné osobě soutěžícího, ani okolí ostatních soutěžících, nejsou povoleny nebezpečné rekvizity jako např. oheň, výbušniny apod. a nesmí být ohrožován majetek či zdraví třetích osob na akci.
  6. Soutěžící nesmí svým vystoupením narušovat dobré mravy, veřejný pořádek ani pořádek na akci či její průběh.
  7. Pořadatel si vymiňuje možnost vyloučit soutěžícího, pokud vyhodnotí, že došlo k porušení výše uvedených bodů.
  8. Plocha pro vystoupení je omezena prostorem 6x4m. Po předchozí domluvě s pořadatelem (uveďte to v online přihlášce) mohou soutěžící využít pro své vystoupení i „taneční prostor“ pod střechou v areálu TJ Sokol Hrabová.
  9. O vítězi na místě rozhodne odborná porota, která po skončení akce vyhlásí tři nejlepší vystoupení. Nárok na výhru není právně vymahatelný.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny.

Vyplněním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním údajů organizátory akce. Veškeré získané údaje budou bezodkladně po skončení akce smazány.

Účelem zpracování osobních údajů je: Zajištění nezbytných úkonů souvisejících s realizací akce TALENT Hrabové 2018.

V souvislosti s evidencí údajů může dojít k předání těchto osobních údajů dalšímu zpracovateli (např. ÚMOb Ostrava-Hrabová, komise RMOb Ostrava-Hrabová, RMOb Ostrava-Hrabová, redakce Hrabová.Info, Google), z důvodu zajištění vlastní akce.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]