Zápis č. 2018/05 z jednání kulturní komise

Zápis č. 2018/05 z jednání kulturní komise, které se konalo dne 3.5.2018 v Ostravě-Hrabové.

Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Orkáč R., Kročková V.
Omluveni: Jochec F., Bollogová I.,
Hosté: starosta Trávníček I., Koutný P.

Návrh programu:

 1. Zájezd dne 19. 5. 2018
 2. Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu
 3. Hravá Hrabová s hudební zastávkou
 4. Různé

Ad 1) Zájezd pro občany Hrabové dne 19. 5. 2018

 • dne 3.5.2018 ještě zbývá 10 míst k prodeji

Ad 2) Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu 20.10.2018

 • zažádáno o zařazení do celorepublikové mapy stromů svobody z „Nadace partnerství“,
 • požadavek na vyhotovení pamětní desky, zakoupení stromu svobody „Habru“ a balíčku z „Nadace Partnerství“, předán p. Bollogové za účelem projednání v radě obce
 • Orkáč R. a Houžvička M. vyberou nejpozději do 30.6.2018 cca 13 fotografií pro zamýšlený nástěnný kalendáře (formát A3), který by mohl být vydán u příležitosti oslav 100 let vzniku samostatného československého státu

Ad 3) Hravá Hrabová s hudební zastávkou 23.6.2018

 • soutěž „Hrabovských talentů“ k dnešnímu dni cca 6 přihlášených do 20.5.2018 bude upřesněn požadavek na případný hudební doprovod soutěžících
 • do 30.5.2018 sjedná Kopitzová V. schůzku s organizátorem orientačního běhu
 • Lysáková Balušková R. zajistí odměny (sladkosti) pro soutěžící na tomto dni s finančních prostředků Komise pro děti a mládež
 • Bollogová I. připraví objednávku na ozvučení a podium

Ad 4) Různé

 • KK projednala žádost rady obce o vyjádření se k zápisu Letopisecké komise do „Kroniky obce“ za r.2016 a pověřila Houžvičku M. o písemné zpracování připomínek členů KK k tomuto zápisu do 7.5.2018
 • starosta seznámil členy KK s plánovanou akcí „Léto na kole“, která proběhne dne 9.6.2018, výjezd na kolech ve 14.00 hod od úřadu městského obvodu Ostrava – Jih na hřiště TJ Sokol Hrabová a požádal komisi o případnou spolupráci
 • Orkáč R. zakoupí lampióny v hodnotě celkem 1000,-Kč pro podzimní akci „Vypouštění lampiónů“

Další schůzka KK: 5.6.2018 v 16.00 hod. na ÚMOb Hrabová
Zapsala: V. Kopitzová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]