Výzva pejskařům

Nepouštějte volně psy do přírody, polí, remízků a kolem potoků. Neničte novou generaci drobné zvěře – zajíců, bažantů, divokých kachen, drobného ptactva všeho druhu a srnčí zvěře. V prvním čtvrtletí letošního roku byly v Hrabové strženy psy již dva kusy dospělé srnčí zvěře.

Pokud náhodou najdete nějaké mládě, prosím, neberte je do rukou a ponechte na místě nálezu, protože samice tato mláďata „nakažená“ lidským pachem zpět nepřijmou. Pokud venčíte psy volně, je k tomuto účelu vyhrazená louka v majetku obce vedle ulice Domovské, mezi zahradnictvím pana Mareše a sklenářstvím. Děkuji za pochopení pro zachování života v naší krásné přírodě.

Za myslivce Bedřich Chlupatý

Článek byl v původním znění a se souhlasem autora převzat z Hrabovských listů 2018/05.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]