Internet a kamera pro Hrabovjanku nebyl schválen

Spolek TORALI společně se spolkem Zelená Hrabová se pokusili pro park Hrabovjanka získat peníze na potřebné zabezpečení parku a pokrytí parku bezdrátovou internetovou konektivitou. Hodnotící komise považuje za potřebné řešit problematickou situaci, ale jiným způsobem. Peníze v rámci dotace Revitalizace prostoru v Ostravě spolek nedostane.

Statutární město Ostrava
Odbor strategického rozvoje

TORALI z.s.
Ing. Radomír Orkáč

Sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace

Statutární město Ostrava v souladu s ustanovením §10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozhodnutí zastupitelstva města č. usnesení 2299/ZM1418/35 ze dne 23. 5. 2018 sděluje,

že žádosti právnické osoby TORALI, z.s., IČ: 22896724, Ščučím 630/39, 720 00 Ostrava o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava a v oblastí Revitalizace prostoru v Ostravě, která je vedena pod č.j. SMO/177647/18/OSR/Šme,

nebylo vyhověno,

neboť náplň projektu neslouží primárně k rozvoji veřejného prostoru a komunitních témat (projekt není vhodný do daného programu). Hodnotící komise považuje za potřebné řešit problematickou situaci v parku, doporučuje však využít jiná opatření, než je sledování prostranství kamerou (navíc prostřednictvím soukromého subjektu). Vhodným opatřením proti zajíždění automobilů může být instalace sloupků, prevencí proti nevhodnému chování častější výskyt městské policie a podpora vyšší frekvence užívání prostoru veřejností ze strany městského obvodu. Komise doporučuje zástupcům MMO řešit společně s městskou policií a městským obvodem otázku zabezpečení dané lokality.

S pozdravem

Ing. Václav Palička
vedoucí odboru strategického rozvoje

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Velká škoda – byl to dobrý nápad.

[email protected] [email protected]