Tiskový servis Městské policie Ostrava

Za Městskou policii Ostrava si Vám dovoluji zaslat tiskové zpravodajství týkající se Vašeho obvodu. S pozdravem a přáním hezkého dne. Michaela Michnová (vedoucí úseku prevence a propagace)

Městská policie Ostrava má obnovený vozový park

Dne 30. května 2018 převzal ředitel Městské policie Ostrava Mgr. Zdeněk Harazim od primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA, pět ekologických vozidel značky Škoda Octavia s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Automobily byly nakoupeny v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon I“ spolufinancovaného z Národního programu. Vozidla budou zařazena do přímého výkonu služby. Dalších 6 vozidel s pohonem na CNG budou Městské policii Ostrava dodány do konce letošního roku.

Poděkování poctivým nálezcům

Dne 28. května 2018 v pozdních večerních hodinách oslovil hlídku muž, který jim předal nález – černou tašku. Ta obsahovala notebook, flash disky a finanční hotovost. Muž byl následně seznámen s tím, že pokud ztracenou věc vrátí vlastníkovi, má nárok na náhradu nutných nákladů a na nálezné, které činí desetinu z ceny nálezu. Pokud se do jednoho roku nepřihlásí vlastník, může s věcí nakládat jako držitel a po uplynutí tří let by nabyl vlastnické právo k nalezené věci. Všech práv se zřekl a následně odešel. Strážníci kontaktovali možného vlastníka, který své věci přesně popsal a před hlídkou zadal správně heslo do notebooku. K dnešnímu dni je evidováno více než stovka nálezů různé hodnoty a obsahu, a to od finančních hotovostí a dokladů přes mobilní telefony a registrační značky. Všem poctivým nálezcům děkuje Městská policie Ostrava.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]