Garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, odbor financí a správy majetku ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti na městském obvodě Ostrava Hrabová,
ve lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne vyvěšení této výzvy.

Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti garážový box č. 1 v lokalitě „U Mlýna“.

Dále městský obvod Hrabová upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené MOb Hrabová, má se za to, že ji opustil.

Ing. Jana Ziobrová vedoucí odboru financí a správy majetku

Vyřizuje: Ing. Matuštíková Michaela
+420 599 420 117
[email protected]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]