Hrabová: Výluka na linkách č. 27, 39 a 77

Od neděle 1. 7. 2018 (00:00 h) do soboty 1. 9. 2018 (24:00 h), z důvodu výstavby kruhové křižovatky ul. Paskovská x Mostní v Hrabové, dojde ke změně tras autobusových linek č. 27, 39 a 77. Přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek bude zajišťovat linka x39.

ORGANIZACE DOPRAVY V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Spoje linky č. 27 pojedou v úseku zastávek Proskovice – Mostní po své trase. Ze zastávky Mostní pokračují v trase linky č. 41 až na konečnou zastávku Vratimov náměstí. Zpětná trasa je shodná.
Přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek bude zajišťovat linka x39.
Zastávky Beta, Bělská a Hrabová statek spoje linky č. 27 dočasně neobsluhují.

Jízdní řád: Linka č. 27 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linky č. 39 (směr Hrabová statek) pojedou v úseku zastávek Otakara Jeremiáše – Mostní po své trase. Zastávka Mostní bude pro tyto spoje zastávkou konečnou. Zpětná trasa je shodná.
Přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek bude zajišťovat linka x39.
Zastávky Beta, Bělská a Hrabová statek tyto spoje linky č. 39 dočasně neobsluhují.

Jízdní řád: Linka č. 39 a x39 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linky č. 39 (směr Paskov Folvark) pojedou v úseku zastávek Otakara Jeremiáše – Benzina po své trase. Ze zastávky Benzina pokračují odklonem bez zastavení až na zastávku Hrabová statek (v obratišti), a z té dále po své trase až na konečnou zastávku Paskov Folvark. Zpětná trasa je shodná.
Zastávky Šídlovec, Kostelík, Mostní, Beta a Bělská tyto spoje linky č. 39 dočasně neobsluhují.

Jízdní řád: Linka č. 39 a x39 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linky x39 budou zajišťovat přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Beta – Bělská – Hrabová statek. Provizorní nástupní zastávka Mostní (směr Hrabová statek) bude pro linku x39 umístěna ul. Paskovské, cca 30 metrů za křižovatkou s ul. Mezipolí, tj. cca 230 metrů dopředu od standardní zastávky Mostní (směr Hrabová statek).

Jízdní řád: Linka č. 39 a x39 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linky č. 41 pojedou po své trase beze změn. Pouze u křižovatky ul. Paskovská x Mostní pojedou odklonem po provizorní komunikaci. Oproti standardnímu jízdnímu řádu bude většina spojů linky prodloužena až na konečnou zastávku Kartonážka.

Jízdní řád: Linka č. 41 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linek č. 62 a 74 pojedou po své současné odklonové trase beze změn. Pouze u křižovatky ul. Paskovská x Mostní pojedou navíc odklonem po provizorní komunikaci.

Jízdní řád: Linka č. 62 od 1. 7. 2018 [PDF]
Jízdní řád: Linka č. 74 od 1. 7. 2018 [PDF]

Spoje linky č. 77 pojedou v úseku zastávek Výškovice – Mostní po své trase. Ze zastávky Mostní pokračují v trase linky č. 41 až na konečnou zastávku Vratimov náměstí. Zpětná trasa je shodná.
Přepravu cestujících v úseku zastávek Mostní – Hrabová statek bude zajišťovat linka x39.
Zastávky Beta, Bělská a Hrabová statek spoje linky č. 77 dočasně neobsluhují.

Jízdní řád: Linka č. 77 od 1. 7. 2018 [PDF]

ZMĚNY U ZASTÁVEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

 • Mostní – nástupní zastávka pro spoje linky x39 (směr Hrabová statek) se zřizuje na ul. Paskovské, cca 30 metrů za křižovatkou s ul. Mezipolí, tj. cca 230 metrů dopředu od standardní zastávky Mostní (směr Hrabová statek).
 • Mostní – výstupní zastávka pro spoje linky x39 se zřizuje na ul. Paskovské, před vjezdem na parkoviště TJ Sokol.
 • Hrabová statek – pro spoje linky č. 39 (směr Otakara Jeremiáše) se přemísťuje do autobusového obratiště, na zastávku Hrabová statek (směr Paskov Folvark).

Převzato: dpo.cz

4 Komentáře

 1. Milan Slíva jr. říká:

  Co se týče objízdných tras pro automobily. Byly již zveřejněny objízdné trasy a ty jsou vedeny po dálnici D56 (Místecká). Vzhledem k tomu, že zákon 13/1997 o provozu na pozemních komunikacích v §20a odstavec 2 uvádí: „Je-li nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.“, bude možno jezdit po úseku dálnice Paskov – Hrabůvka bez dálniční známky.

 2. Jan Dvořák říká:

  Takže linka 39 pojede ve špičce do Hrabové jednou za hodinu, tak řídce nejezdil autobus do Vítkovic ani v dobách, kdy jezdila tramvaj…. A jižní konec nejen bude muset šlapat pěšky přes stavbu, ale v některých obdobích dne až skoro hodinu lidem nepojede vůbec nic…
  Přitom nic nebránilo tomu udělat po jihovýchodním okraji stavby stejnou provizorní komunikaci jaká bude na severovýchodním okraji stavby – jenže to by to musel někdo z obvodu požadovat.

 3. Jan Dvořák říká:

  Stále mi vrtá hlavou, jak budou v jednom jízdním pruhu jezdit auta bez omezení jednosměrně a autobusy obousměrně – to snad lze jen se semaforem. Mou pochybnost ještě zvýšil včera zaslechnutý drb, že informace starosty o zachovaném jednosměrném provozu aut nebyla správná. Asi ale v neděli zjistíme, jak to vlastně bude…

  • Radomír Orkáč říká:

   Mohu potvrdit, že pro hromadnou dopravu bude obousměrný provoz. Provoz bude řízen právě signalizačním zařízením. Autobus včera zkušební jízdou místem projížděl – video zveřejním pravděpodobně zítra.

[email protected] [email protected]