VIDEO: Stavba prodloužené Mostní – 2.6.2018

Stavba silnice v Ostravě-Hrabové, která spojí tamní průmyslovou zónu a Vratimov. Plány na prodloužení Mostní ulice jsou podle obyvatel Hrabové staré už více než čtyřicet let, až teď se ale dostane k jejich naplnění. Cílem je krátké propojení z Vratimova na dálnici D56 mimo intenzivně obydlenou oblast ostravského městského obvodu Hrabová. Silnice bude vedena po náspu s tím, že jeho nejvyšší část přes Šídlovecký potok bude ve výšce sedm metrů. Průměrná výška náspu trasy komunikace je dva metry. Na základě výsledků výpočtů zatížení území hlukem, jsou navrženy protihlukové bariéry. Sahat by měly do výšky 3,5 metru. Do projektu byly také zapracovány protihlukové stěny, které byly vyžádány městským obvodem Hrabová. Protihlukové stěny by měly v budoucnu ochránit plánovanou zástavbu v lokalitě mezi Domovskou a potokem Ščučí a snížit hlukovou zátěž v ulici Domovské. Díky dostavbě Mostní bude možné zakázat průjezd nákladním automobilům severní i jižní částí městského obvodu Hrabová po stávající Paskovské ulici. Řidiči tak budou nuceni využít novou komunikaci.

Video Libora Buganského je na Youtube:

Převzato z popisu videa. Původní zdroj textu: moravskoslezsky.denik.cz

Jeden komentář

  1. Petr Halfar říká:

    Moc pěkně to roste…snad termín dokončení, tj. únor 2019 bude reálný. :o)

[email protected] [email protected]