Podnět pro budoucí letopiseckou komisi

Je veřejným tajemstvím, že současná letopisecká komise vlastně již delší dobu formálně neexistuje. Čeká se na nové volby do zastupitelstev obcí, aby si nové vedení obce, respektive budoucí nová rada obce, zvolila nové členy komise nebo komisi již “nevytvářela” a jen pověřila současného kronikáře se zapisovatelkou.

Přestože na webu obce stále visí seznam členů letopisecké komise ve složení – Bc. Martin Slepička (předseda letopisecké komise), Mgr. Ivo Šupčík (člen komise, kronikář), Mgr. Markéta Orkáčová (člen komise) – skutečnost je taková, že kvůli nekompetentnosti předsedy na svou funkci začátkem letošního dubna Markéta Orkáčová rezignovala. Dle mých informací se již do voleb rozpadlá letopisecká komise nesejde a co se týká zrušení celé komise radou obce, tak na to současná rada “údajně” nemá “sílu” a nechá tak komisi “dožít”.

Seznam členů letopisecké komise, web obce (28.6. 2018)

Podnět budoucí letopisecké komisi

Při posledním přepisu pamětní knihy Hrabové jsem narazil na jednu zajímavou informaci:

Dne 11.1. 1925 bylo obecní pečetítko z roku 1865 odevzdáno do městského muzea v Moravské Ostravě.

Když jsem se chtěl na ono pečetidlo podívat, přirozeně jsem pro jeho vyhledání použil vyhledávač Google a okamžitě jsem si všiml, že je mi na prvním místě ve výsledcích nabízeno (na Wikipedii) pečetidlo z roku 1805.

Výsledek hledání na Google (28.6. 2018)

Další výsledky sice potvrzovaly, že je ve většině případů uváděn rok 1865, ale zdroj obrázku na Wikipedii vedl na neexistující odkaz stránek Archivu města Ostravy, což mě přimělo k dalšímu zkoumání.

Pečetidlo obce Hrabová z roku 1805

Nakonec jsem narazil na “Sbírku pečetidel – ukázky ze sbírky pečetidel, uložené v Archivu města Ostravy”, kde je skutečně uveden rok 1805.

Námět pro budoucí letopiseckou komisi: Prověřte, prosím tuto nesrovnalost a případně ji nechte na Wikipedii a webu Archivu města Ostravy opravit;-)

Je pečetidlo z roku 1805 nebo 1865?

2 Komentáře

  1. Jan Dvořák říká:

    Neznám sice usnesení rady, kterým by byla komise formálně zrušena, a naopak chápu postoj rady, že je poněkud zbytečné na pár měsíců volit člena komise, ale každopádně bych se přimlouval za to, aby letopisecká komise existovala i v dalším období (a to pokud možno se zapojením Markéty Orkáčové), a to proto, aby byly texty zápisů v kronice odsouhlasovány kolektivně a nemohly případně být jen subjektivním názorem (nějakého budoucího) kronikáře.

  2. Martin Slepička říká:

    Informuji, že jsem podal návrh na projednání přestupku proti občanskému soužití podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a, c Zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, kterého se na mé osobnosti, jak se domnívám, dopustil Ing. Radomír Orkáč, a to tím, že dne 29. 6. 2018 v 4.43 hodin jako autor publikoval článek https://www.hrabova.info/2018/06/29/podnet-pro-budouci-letopiseckou-komisi/.

[email protected] [email protected]