Omezený výjezd na Paskovskou ulici

Rozhled při výjezdu z ulice Na Konečné na ulici Paskovskou je díky mobilní dopravní značce velice nepřehledný. Značka již několik týdnů upozorňuje na zákaz vjezdu na ulici Klasnou a vyznačuje směr možné objížďky.

Každý, kdo tudy musí projíždět, respektive kdo z ulice vyjíždí, má díky šíři a umístění značky velice omezený rozhled. Je velice pravděpodobné, že právě kvůli tomu řidiči značku otáčejí tak, aby se výhled zlepšil.

Úřad tuto záležitost projednal přes zástupce v dopravních věcech se zhotovitelem kanalizace na ulici Klasné a vydal následující prohlášení:

Umístění značky bylo projednáno se stavbyvedoucím firmy kopající kanalizaci v Klasné. Jelikož bylo dopravní značení schváleno mimo jiné dopravním inspektorátem Policie ČR, nelze je svévolně měnit. Značka bude přemístěna kousek dál směrem k ul. Božetěchova. Doufáme, že od 1.7., kdy bude zahájena stavba kruhového objezdu, snad dojde ke značnému snížení provozu, bude výjezd z ul. Na Konečné snazší.

Paní Janě Faicové z úřadu děkujeme za poskytnuté informace.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]