Komunitní plán sociálních služeb – možnost připomínkování ze strany občanů

Vážení spoluobčané,

v letošním roce připravuje město Ostrava pod garancí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy již 5. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022 (dále jen 5.KP).

Materiál je významným strategickým dokumentem pro realizaci a rozvoj sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města. Jednotlivé cíle a opatření vyjadřují způsob uspokojování potřeb občanů statutárního města Ostravy v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě 5.KP je proces konzultací a připomínek k návrhu dokumentu, v rámci kterého může vznést své připomínky odborná i laická veřejnost.Připomínkovací proces proběhne v termínu od 9. 7. 2018 do 30. 7. 2018.

Ve fyzické podobě je dokument k dispozici na úřadu městského obvodu v kanceláři č. 1 u paní Mgr. Bollogové včetně formulářů určených k připomínkování, v elektronické podobě pak bude v době připomínkovacího procesu přístupný na stránkách www.ostrava.cz nebo www.kpostrava.cz.

Mgr. Ivana Bollogová
vedoucí odboru

Úřad městského obvodu Hrabová
Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí
Bažanova 174/4, 720 00  Ostrava – Hrabová

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]