Hrabovští senioři již využívají službu Senior TAXI

Od 1. července byl zahájen provoz nové služby pro seniory starší 70 let s trvalým pobytem na území městského obvodu Hrabová. Za první měsíc provozu bylo vydáno již 40 průkazů opravňujících k využívání této služby a prozatím se setkáváme pouze s velmi pozitivními ohlasy.

Věříme, že Senior Taxi bude přínosem pro naše starší spoluobčany a tato zvýhodněná doprava v rámci Ostravy jim usnadní cestování jak k lékaři, tak i na nákupy, za kulturou apod.

Hrabovští senioři se mohou i nadále obracet k vyřízení potřebného průkazu na zdejší úřad, odbor sociální, organizační a vnitřních věcí (Mgr. Bollogová, tel.: 599 420 116, Mgr. Krejčíčková, DiS., tel.: 599 420 112) a to v úřední dny pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod. K vyřízení je potřeba předložit občanský průkaz a fotografii.

Mgr. Ivana Bollogová
vedoucí odboru
Úřad městského obvodu Hrabová
Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]