Rozpočet na nátěr kostela

Veřejnost si v předchozích dnech mohla všimnout, že je po šesti letech natírán ochrannou barvou náš kostelík. Veškeré práce se zatím financují z farních prostředků. V tuto chvíli byla zaplacena pouze záloha 50 000 Kč na část materiálu a další peníze se teprve shánějí.

Statutární město Ostrava přispělo částkou 137 632 Kč. Toto jsou prozatím peníze, které jsou schváleny a přiděleny. Vzhledem k tomu, že Statutární město Ostrava nepřispělo římskokatolické farnosti Ostrava-Hrabová celkovou požadovanou finanční částku (rozpočet na nátěr kostela je 358 900 Kč), požádali jsme také o poskytnutí dotace 199 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Prozatím jsme odpověď na naši žádost neobdrželi.

Fotky jsou na Flickru:

Rozpočet na nátěr kostela, srpen 2018

Co se týče rozpočtu třetího nátěru jižní a západní strany, tak ten není zatím znám. Firma musí spočítat metry a práce. Podle vývoje situace a postupu prací na zakázce se pokusíme informace upřesnit. Také se pokusíme požádat naši obec o poskytnutí dotace na dokrytí zbylé částky.

Informace poskytl dne 11.8.2018 prostřednictvím paní Věry Chlupaté správce naší farnosti, otec Adrian Wykręt.

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Kromě ochranné funkce je potěšující, že kostelík s každým nátěrem více získává původní patinu.

[email protected] [email protected]