Zvýšená druhová pestrost kolem parkoviště nového v roce 2017

Tak jako vloni, tak se opět objevil v dosti významném množství Laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus) zpravidla kolem dopravní stavby Parkoviště. Výskyt je podstatně menší než vloni před zásahem zahradníků / krajinotvůrců.

Podrobnosti o této rostlině se zájemci dozvědí na https://cs.wikipedia.org/wiki/Laskavec_ohnutý.

Pořád platí špatná zpráva je: „Laskavec ohnutý ve středoevropských přírodních podmínkách je jednoznačně klasifikován jako úporný plevel, svým množství semen dokáže v krátké době zaplevelit veliké oblasti“.

Author: AnRo0002, wikipedia.cz, Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Vloni likvidaci provedl chemicky subdodavatel generálního dodavatele parkoviště, leč nebyla 100% účinnost či došlo k vypadávání zralých semen. Je potřebné uplatnit opět reklamaci na dodavatele, než dojde k vysemenění a zamoření trávníčků v okolí.

Za sebe mohu říct, že o tuto druhovou pestrost nadále nemám zájem a přeji obyvatelům Hrabové vítězství nad laskavcem ohnutým.

Vladimír Petana
Neprošlo jazykovou korekturou

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]