Peníze na záchranu Pilíků

(Aktualizováno 26.9. 2018 ve 14:49) Rada městského obvodu Hrabová neměla námitek k čerpání finanční rezervy pro realizaci sanačně rekultivačních prací v Hrabové pro rok 2018 ve výši 4 600 000 Kč pro společnost OKD, a.s.

O souhlas požádal dne 6.8. 2018 naší obec Obvodní báňský úřad. Jedná se o finanční objem – 4,3 mil. korun na „Rekultivaci odkalovací nádrže Pilík 3“ (realizace terénních úprav), finanční objem 0,2 mil. pro „Rekultivaci odvalu D2“ (příprava) a finanční objem 0,1 mil pro „Zajištění přítoku do nádrže Pilík 4 a 5“ (příprava).

Aktualizováno: Text může být nesprávně interpretován tak, že peníze bude vynakládat naše obec. Nikoliv, OKD na rekultivační práce vynakládá svoje peníze.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]