Odkaz na evidenci zápachu bude opět od 1. října na webu obce

Zápach z některých výrobních závodů CTP Parku Hrabová obtěžuje již několik měsíců ve větší či menší míře občany Hrabové a Nové Bělé. V této souvislosti je nejvíce zmiňováno Brembo CZ. Česká inspekce životního prostředí provedla i letos v této společnosti řadu inspekcí a kontrol, jejichž výsledkem bylo mimo jiné i zjištění závažných porušení podmínek provozu.

Na základě těchto skutečností byl Krajskému úřadu předán podnět k přezkoumání platného integrovaného povolení. Aktuálně již společnost Brembo CZ přijala některé provozně organizační změny, které by měly vznik pachových látek omezit. V horizontu několika měsíců by měla navíc následovat i zásadnější technicko -technologická opatření, což by ve výsledku mělo přispět k  dalšímu významnému snížení emisí pachových látek.

Pachová studie, kterou si Česká inspekce životního prostředí nechala letos zpracovat ukázala, že kromě společnosti Brembo CZ se objevili i další společnosti, jejichž výrobní procesy jsou rovněž zdrojem nežádoucího zápachu (ITT Holdings Czech Republic s.r.o. a další).

Lidé, kteří v blízkosti průmyslového areálu bydlí nebo se často pohybují, budou mít opět možnost prostřednictvím formuláře zaznamenat výskyt specifického zápachu, o němž se domnívají, že pochází ze společnosti Brembo CZ případně jiných firem, které se v zóně nachází. Formulář začali v minulosti využívat i obyvatelé městské části Nová Bělá, které zápach obtěžoval v posledních měsících více, než občany Hrabové.

Cílem tohoto sledování je především získat přehled o četnosti, intenzitě, místech výskytu zápachu včetně závislosti na povětrnostních podmínkách. Konkrétní podněty má k dispozici ČIŽP, která prověří dobu a čas výskytu zápachu se záznamy provozních údajů a dat z příslušných provozů a vyhodnotí případné souvislosti. V případě Bremba CZ i dalších podniků půjde především o jakousi zpětnou vazbu do jaké míry jsou jejich případná opatření k eliminaci nežádoucích pachů účinná.

Naší snahou je, abychom 1. října spustili nový formulář, který bude umět zobrazit již jednou vyplněné údaje a usnadní tak opakovaná hlášení.

Autoři: Petr Blanár, Radomír Orkáč, David Hejcman
Evidenci podporují i oba starostové Igor Trávníček (Ostrava-Hrabová) a Lumír Bahr (Ostrava-Nová Bělá)

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Lidí podporujících tuto evidenci je poněkud více – minimálně též všichni členové Komise výstavby, dopravy a ekologie, která její zavedení 9.10.2017 doporučila.

[email protected] [email protected]