Pamětní kniha Hrabové [34]

V dnešní části přepisu Pamětní knihy Hrabové pokračujeme soupisem událostí, které se udály v roce 1925.

Předchozí díl: Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 33

  • [23.10.1925] Jméno naší obce „Hrabová u Vítkovic“ změněno bylo na „Hrabová“. Původně se jmenovala „Nová Hrabová“, pak „Velká Hrabová“, pak „Hrabová u Vítkovic“. Bylo jednáno také o změně názvu na „Hrabová nad Ostravicí“, ale název nepřišel nikdy v platnost.
  • [15.11.1925] Vykonány byly volby do národního shromáždění a senátu. Volební místnosti byly čtyři a to: sál v hostinci „U Mištů“ a nová škola, sál v hostinci „U Lípy“ a stará škola. Dohlédacím úřadem byli učitelé.

Hlasů obdrželi:

v Hrabové
kandidátka jméno strany národní shromáždění senát v naší župě
1. Strany občanské 10 4.240
5. Čsl. soc. dem. strana dělnická 345 292 67.193
6. Deutsche Nationálpartei 19 21 37.262
8. Čsl. živn.-obchod. str. středost 63 56 14.867
9. Deutsche soc. dem Arbeitz-partei 26.318
10. Polski Zwiazek Lud.-Robot. 1 1 29.884
11. Deutsch Christ-soc. Volks-partei 2 39.148
12. Národní strana práce 17 14 7.069
15. Komunistická strana čsl. 156 117 56.865
17. Deutsche nat. soc. Arbeiter-partei 29 26 24.900
20. Čsl. národní demokracie 9 11 13.933
21. Čsl. strana socialistická 222 165 27.233
22. Republik. str. zeměděl. a malorol. 102 74 32.889
23. Neodvislá kom. str. v Čsl. 543
26. Čsl. strana lidová 187 179 75.112
27. Bund der. Landwirte 2 1 14.689
28. Strany židovské 5.669
Volební číslo = 25.148 1164 957
  • [18.11.1925] Sloužena byla mše církve čsl. u Husova pomníku na paměť bitvy na Bílé hoře. Ve své řeči vzpomněl čsl. farář Hrazdil těch, kteří za svobodu naší vlasti položili životy. Mši zakončila hudba V. Baluška státní hymnou.

Přehled obecního hospodářství

  • [13.12.1925] Pro rok 1924 činil kostelní rozpočet 1472 Kč, pro rok 1925 – 1665 Kč. Usneslo se obecní zastupitelstvo 17 proti 9 hlasům, aby byl berní úřad požádán, by kostelní přírážky nebyly předpisovány všem občanům jako se dělo dosud, nýbrž jen příslušníkům církve římsko-katolické.

Rozvržení daně v roku 1920

Celkem činilo 9.431’88 K. Jednotlivě obnášely: pozemková 2.942’37, činžovní 2.648’34, domovní daň třídní 896’60, výdělková 645, z důchodu 89’40, ze služného 854’04, různé 6,?-135013.

Obecní jmění

rok stav jmění dluh čisté jmění obcí spravované jm.
1919 22.562‘94 29.406‘84
1920 163.377‘85
i s domy
131.840‘50 31.537‘35 17.726‘43
1921 75.549 51,520‘46 24.013‘78
1922 83.040‘56
mimo domů
46,066‘97 14.546.86

Sčítání lidu r. 1900, 1903 a 1921

V roku 1903 přímá daň činila 9.019’21 Kč; plocha obce 997.5527 ha, z toho stavební 10.5086 ha, zdaněná 922.575 ha; počet držitelů pozemků 179; čistý výnos půdy dle katastru: 18.906’02 K; dle rozpočtu na r. 1902: obecní příjmy 988’90 K, vydání 2943’22 K; přirážky 40%; škola obecná 5ti třídní s 291 dítkami; roku 1900 umělo čísti a psáti mužů 676, žen 673; jen čísti: mužů 12, žen 54; neumělo ani čísti ani psáti mužů 174, žen 195, t.j. 21.1% obyvatel. V roce 1903 se narodilo dětí 76, zemřelo 53; sňatků uzavřeno 26. V roce 1904 bylo v obci 5 hostinců a 4 spolky.

Sčítání zvířectva v r. 1900, 1913 a 1925

koně skot ovce kozy vepř králíci slepice a j. husy a j. psi kočky
62 317 144 1238
297 118 137 1036 167 57 148
86 365 2 170 298 382 2126 229 252 159

Stavební ruch

Laník Karel, č. 241 – stavba rodinného domku; Kupča Josef, č. 242 – stavba rodinného domku. Havlásek František, č. 243 – stavba rodinného domku; Janša Jan, č. 244 – stavba rodinného domku; Křižák Ludvík, č. 245 – stavba rodinného domku; Linhart Alois, č. 246 – stavba rodinného domku; Doležálek Rudolf, č. 247 – stavba rodinného domku; Typovský František, č. 87 – přístavba obytných místností; Balušek František, č. 15 – přestavba domku; Lička František, č. 30 – přestavba domu; Lička Alois, č. 74 – přístavba domku. Nováček Emil, č. 13 – přístavba domu; Černá Marie, č. 72 – přestavba ledovny v byt;

Cena cihel: v roce 1923 za 1000 kusů 180 Kč. Počátkem r. 1924 – 235 Kč; v polovici roku 1924 – 260 Kč; v roce 1925 – 300 Kč. Oškvarová cihla z Vítkovic jest za 230 Kč.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]