Rada zřídila své první komise

S volbou nového vedení obce automaticky zanikají všechny dříve zřízené komise rady a prakticky bezprostředně po volbách začíná období vyjednávání a hodnocení, jaké komise bude (nové) vedení potřebovat a jestli není potřeba počet komisí redukovat či naopak rozšířit.

Zřizovat jakékoliv komise rady obce není sice povinností, ale radní pro své rozhodování a realizaci úkolů potřebují a chtějí jakési poradní orgány, což není nic jiného než právě „komise“. Není pravdou, že rada „některé“ komise „ruší“ (a některé ne), jak je uváděno nejčastěji v souvislosti s letopiseckou a povodňovou komisí. Rada obce nyní komise pouze zřizuje…, zrušeny již byly automaticky.

Své první komise zřídilo vedení obce již na svém úvodním jednání dne 14. listopadu 2018 a ihned jmenovalo do nich jejich (staro)nové členy. Vzniknou ještě další komise, ale do prvního jednání rady obce si nestihli pověření kandidáti na předsedy komisí vytvořit seznamy s návrhy členů…

Informace o zřízených komisí již visí na webu obce, kde budou ještě v blízké budoucnosti zrevidovány kompetence/úkoly, kterými rada své komise pověří.

Komise pro občanské záležitosti:

  • Alice Strnišťová (předsedkyně), Martina Nováčková Kročková, Milada Balušková, Miroslava Piščáková, Iveta Raková

Komise pro děti a mládež:

  • Radmila Lysáková Balušková (předsedkyně), Šárka Olšáková, Jiřina Kelnarová, Kateřina Zieglerová, Radomír Orkáč

Komise bytová:

  • Květoslava Hrabovská (předsedkyně), Jan Šumbera, Roman Šimůnek

Komise kulturní:

  • Vladislava Kopitzová (předsedkyně), Věra Kročková, Miroslav Houžvička, František Jochec, Věra Procházková.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]