Byly zřízeny komise povodňová a výstavby

Rada městského obvodu Hrabová zřizuje podle § 102 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018-2022:

  • komisi výstavby, dopravy a ekologie
  • povodňovou komisi

a jmenuje

  • do funkce předsedy komise výstavby, dopravy a ekologie: Ing. Jiřího Skalského,
  • do funkce členů komise: Janu Batelkovou, Ing. Petra Blanára, Stanislava Holiše, Ing. Aloise Janáčka, Martina Krejčíčka, Ing. Bohumila Rundta, Ing. Robina Vašnovského,
  • do funkce členů povodňové komise: Petra Baluška, Ing. Petra Blanára, Ing. Bedřicha Chlupatého, Libora Lyčku, Ing. Milana Mináře, Ing. Bohumila Rundta.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]