Budeme mít osvětlenou část ulice U Řeky?

Rada městského obvodu Hrabová bude na svém příštím jednání schvalovat návrh na rozšíření veřejného osvětlení na ul. U Řeky v úseku od ul. Mostní po ul. Na Potoku v k.ú. Hrabová.

ÚMOb Hrabová před nedávnem obdržel podnět občanů na rozšíření veřejného osvětlení v uvedené trase, která je součástí cyklostezky vedoucí po ul. Mostní, po části ul. U Řeky a po ul. Na Potoku.

Navržená trasa veřejného osvětlení

Bude-li návrh radou schválen, bude zaslán na investiční odbor Magistrát města Ostravy, jelikož vlastníkem osvětlení na území města je statutární město Ostrava.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]