(FOTO) Škola má dva nové cykloboxy

Bývalí žáci naší školy Jan Kovařčík a Daniel Slíva se zapojili v minulém školním roce do akce Do školy na kole a svojí účastí vyhráli pro školu cyklobox. Obec Hrabová škole zakoupila ještě jeden navíc. Tyto boxy jsou uzamykatelné a můžete je vidět už umístěné před hlavním vstupem do základní školy. Umístění boxů bylo konzultováno s ředitelem základní školy.

Fotky jsou na Flickru:

Škola má dva nové cykloboxy, prosinec 2018

Jelikož by poskytnuté finanční prostředky nepokryly nákup ani jednoho cykloboxu (pro dvě kola), rozhodla rada obce v minulém volebním období finančně přispět na zakoupení dvou typově stejných cykloboxů (celkem pro čtyři kola), jejichž typ tehdy doporučil cyklokoordinátor města Ostravy Ing. Krejčí.

Přestože jsou již nyní cykloboxy uzamykatelné, čas a zájem ukáže, jestli se ještě v budoucnu nevymění zvolený mechanizmus za možnost uzamykání přes „mincovník“, namísto klasického klíče, který je aktuálně k dispozici na vrátnici školy.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]