Rada už další komise nyní zřizovat nebude

Rada obce se na svém středečním jednání (12.12. 2018) rozhodla prozatím další komise nezřizovat. S koncem minulého funkčního období všechny komise zanikly a nová rada se rozhodla dvě z nich znovu nezřizovat (letopiseckou komisi a mediální komisi).

Letopisecká komise tedy zřízena nebyla (o tom se ví již delší dobu), ale o kroniku se i nadále průběžně a velmi dobře stará Ivo Šupčík (kronikář) a Markéta Orkáčková (ruční zapisovatelka) a vše funguje, jak má. Martin Slepička (bývalý předseda komise) podle mých informací předběžně souhlasil, že půjde do kulturní komise, která již v minulosti pořádala i besedy o historii. Pokud se na tom všechny strany domluví, bude Martin Slepička jmenován členem kulturní komise na příštím jednání rady obce.

Od nových voleb bylo vyjednávání o zřízení mediální komise pro radní největším oříškem, protože rada obce nechtěla dopustit, aby zřízená komise byla jakýmsi debatním kroužkem, kde se pouze diskutuje o tom, co by mělo a nemělo být na stránkách obce, facebooku obce a Hrabovských listech. Pravdou je, a na co upozornil i sám Petr Žižka, že z mediální komise padaly i návrhy, které se později úspěšně realizovaly, např. Stezka Viléma Závady…

Tajemník úřadu Jan Socha mě v pondělí tohoto týdne požádal o odebrání práv administrátora ve facebookové skupině obce a přestože se tato skupina honosí nálepkou „oficiální“, není to již fakticky pravda. „Jura Cholewa“ byl v minulém volebním období servisní účet mediální komise, která již neexistuje a jediný oficiální zástupce (tajemník úřadu) zde již jako správce a ani moderátor od pondělí nefiguruje.

Nakonec se na jednání rady obce dohodlo následující:

  • Za web obce bude společně s tajemníkem spoluodpovědný radní Radomír Orkáč, který mu bude pomáhat především s neúředními věcmi (kalendář akcí, informace od spolků organizací, atp.).
  • Facebooková skupina obce bude navrácena zpět do rukou redakce Hrabová.Info, která skupinu nejen založila, ale ve skutečnosti i nadále společně s mediální komisí spravovala (Milan Slíva, Radomír Orkáč, Libor Hromádka a Ilona Hromádková).
  • Hrabovské listy budou na „smlouvu“ s obcí tvořit Petr Žižka (šéfredaktor), Milan Slíva (editor), Ilona a Libor Hromádkovi (fotografové).
  • Od 1.1. 2019 bude zřízen SMS InfoKanál obce, prostřednictvím kterého bude mít možnost obec informovat občany o plánovaných i mimořádných událostech a akcích. SMS InfoKanál bude pouhým doplňkem k webu obce a bude provozován s důrazem na neobtěžování zaregistrovaných uživatelů.
  • Jednou za čas se sejde skupina lidí (říkejme tomu pracovní skupina kolem Hrabovských listů), která bude řešit případné návrhy, které v minulosti padaly právě do gesce již nezřízené mediální komise.
  • Po nějakém čase rada obce vyhodnotí, jestli letopiseckou nebo mediální komisi znovu (ne)zřídí.

Rada městského obvodu Hrabová souhlasí:

s navrácením oficiální facebookové skupiny „Hrabová“ zpět do správy redakce serveru Hrabová.Info, která tuto skupinu založila a dala obci k dispozici v minulém volebním období prostřednictvím Mediální komise RMOb Hrabová;

a pověřuje radního Ing. Radomíra Orkáče předáním skupiny a informováním veřejnosti o této změně na webových stránkách obce a ve facebookové skupině Hrabové, která k 1.1. 2019 přestane být oficiálním informačním kanálem obce.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]