Rada zřídí pro občany službu SMS InfoKanál

Vedení MOb Hrabová Vám oznamuje, že od 1.1. 2019 bude zprovozněn tzv. SMS InfoKanál pro informování občanů o aktuálním dění v naší obci.

Online formulář: registrace
Online formulář: zrušení registrace

Ukázka zaslaných SMS zpráv

Tento jednosměrný komunikační prostředek bude sloužit RMOb Hrabová výhradně jako doplněk k webovým stránkám obce, rozhlasu a plakátovacím plochám, prostřednictvím kterého Vás bude vedení obce informovat o různých společenských a kulturních akcích, mimořádných a krizových událostech, informacích z úřadu, atp.

Svůj souhlas nejste povinni udělit. Přestože obec takový souhlas mít nemusí, dle níže uvedeného stanoviska ÚOOÚ, rozhodla se RMOb Hrabová ho pro tyto účely vyžadovat. Bez udělení souhlasu není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Jediným garantovaným způsobem je však písemné zrušení registrace, zaslané na adresu: RMOb Hrabová (SMS InfoKanál), Bažanova 174/4, Hrabová 720 00 Ostrava 20. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a adresa, podle kterých mohou být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby, kterým je Rada MOb Hrabová a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. ÚMOb Hrabová či orgány krizového řízení). Osobní údaje budou uloženy v cloudové službě společnosti Google za účelem snadnější správy provozovatelem služby SMS InfoKanál a snazší kooperaci s krizovými složkami při mimořádných událostech.

Informovaný souhlas se službou SMS InfoKanál (převzato ze Svazu měst a obcí České republiky):

Obce pro informování svých občanů hojně využívají služeb elektronického rozesílání zpráv formou SMS, tzv. SMS Infokanál. Úřad pro ochranu osobních údajů vydal v únoru 2018 stanovisko, ve kterém uvádí, že v rámci poskytování této služby dochází ke zpracování osobních údajů dle obecného nařízení GDPR. Právním titulem pro zpracování kontaktních údajů jako je jméno, příjmení, trvalé bydliště a telefonní číslo je smlouva mezi obcí (městem) a občanem o poskytování služby SMS Infokanál dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení. Takovéto zpracování nevyžaduje souhlas občana a obec je oprávněna osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření a plnění smlouvy k identifikaci, registraci a informování občanů o různých událostech a krizových situací. S celým zněním stanoviska se seznamte na stránkách obce.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]