Tříkrálová sbírka v Hrabové – 12.1. 2019

V období 1. – 14. 1. 2019 vyjdou do ulic Ostravy a přilehlých obcí koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční po devatenácté. Shromážděné příspěvky do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Na podporu této sbírky proběhne dne 6.1. 2019 od 8 hodin v kostele svaté Kateřiny mše svatá s požehnáním Tříkrálovým koledníkům.

V Hrabové se sbírka uskuteční 12. 1. 2019 od 9 hodin, kdy se malí koledníci a jejich vedoucí rozejdou po naší obci. Naší obci prochází 10 takových skupinek a každá má stanoveny svůj úsek. První skupinka začíná v Hrabové na Statku a poslední skupinka začíná na ulici Krmelínská.

Jejich koleda je doprovázena zpěvem. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci lidem v nouzi. Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci půjde na projekty Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v ČR je Charita Česká republika ve spolupráci s diecézními a oblastními Charitami.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2019 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využije na tyto schválené záměry (projekty):

  • Podpora lidí v závěru života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa – 250 000 Kč
  • Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre – 400 000 Kč
  • Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie – sociální rehabilitaci – 300 000 Kč
  • Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše – rozvoj a obnova materiálního zázemí služby – 147 250 Kč
  • Úprava kotelen a otopné soustavy chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 140 000 Kč
  • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen Charity sv. Alexandra – 110 000 Kč
Tříkrálová sbírka 2019
100%
 Kč
Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra
65%
 Kč
Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
15%
 Kč
Zahraniční humanitární projekty Charity ČR
10%
 Kč
Sekretariát Charity ČR
5%
 Kč
Režie Tříkrálové sbírky
5%
 Kč
Celorepublikové DMS – Charitu Ostrava a sv. Alexandra
– Kč

Text převzat: ostrava.caritas.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]