Protihluková vyhláška chrání veřejný pořádek v Ostravě

Někteří lidé si nejspíš neuvědomují, jak zábavná pyrotechnika děsí zvířata. A to nejen ta domácí, ale i hospodářská a volně žijící! Prosíme všechny, aby se nad tím zamysleli a respektovali i protihlukovou vyhlášku, která vymezuje činnosti, které narušují veřejný pořádek. Mezi tyto činnosti patří i používání zábavní pyrotechniky (mimo dny 31. 12. a 1. 1.).

Na území statutárního města Ostravy platí od 1. listopadu 2012 protihluková vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně určených časech. Obecně závazná vyhláška (OZV) statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku vymezuje činnosti, které jsou hlavním zdrojem hluku.

Mezi činnosti, které narušují veřejný pořádek, je zařazeno také používání zábavní pyrotechniky (mimo dny 31. 12. a 1. 1.).

Každý občan je povinen zdržet se výše uvedených činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin.

Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun a podnikajícím fyzickým osobám až do 200 tisíc korun.

Převzato z www.ostrava.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]