(FOTO a VIDEO) Poděkování za Tříkralovou sbírku

Dovolte mi, abych jako koordinátorka Tříkrálové sbírky v naší obci Hrabová, poděkovala všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu.

Srdečně děkuji 30 koledníkům a jejich dospělému doprovodu, bez kterých by se tato sbírka nemohla uskutečnit. Jsou to právě oni, kteří svou ochotou a vstřícnosti koledují v naší obci za jakéhokoliv počasí.

Jmenovitě pak děkuji Hance a Béďovi Chlupatým, kteří mi letos pomáhali připravit vše potřebné na faře. Na závěr děkuji i Vám občanům, kteří jste tyto koledníky přivítali ve svých domovech.

Kateřina Zieglerová
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Hrabové

Video je na Youtube:

Fotky Hanky Chlupaté jsou na ZoneraměFlickru:

20190112_trikralova_sbirka

Fotky Ilony a Libora Hromádkových jsou na ZoneraměFlickru:

Tříkrálová sbírka II, leden 2019

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]