Termíny zasedání Zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019

Rada obce na svém prvním jednání v tomto roce (9.1. 2019) odsouhlasila návrh hlavních bodů a termínů zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019.

3. zasedání ZMOb Hrabová (25.2.2019)

 1. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací spolkům a neziskovým org.
 2. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
 3. Hlavní body a termíny zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
 4. Informace o činnosti RMOb mezi 2. a 3. zasedáním ZMOb
 5. Různé

4. zasedání ZMOb Hrabová (6.5.2019)

 1. Rozpočtová opatření zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019
 2. Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2019
 3. Majetkoprávní záležitosti
 4. Informace o činnosti RMOb mezi 3. a 4. zasedáním ZMOb
 5. Různé

5. zasedání ZMOb Hrabová (24.6. 2019)

 1. Zpráva o plnění rozpočtu MOb Hrabová za rok 2018
 2. Hospodaření a závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2018 včetně zprávy auditora
 3. Rozpočtová opatření Statutárního města Ostrava v roce 2019
 4. Rozpočtová opatření MOb Hrabová v roce 2019
 5. Majetkoprávní záležitosti
 6. Informace o činnosti RMOb mezi 4. a 5. zasedáním ZMOb
 7. Různé

6. zasedání ZMOb Hrabová (23.9. 2019)

 1. Zpráva o plnění rozpočtu SMO a MOb Hrabová za I. pololetí r. 2019
 2. Rozpočtová opatření SMO a MOb Hrabová v roce 2019
 3. Majetkoprávní záležitosti
 4. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 5. a 6. zasedáním ZMOb
 5. Různé

7. zasedání ZMOb Hrabová (16.12. 2019)

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava – městského obvodu Hrabová za leden až září 2017
 2. Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava
 3. Rozpočtová opatření městského obvodu Hrabová
 4. Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2020
 5. Návrh kapitálových výdajů rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na rok 2020
 6. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová na léta 2019-2021
 7. Poskytnutí peněžitých darů členům JSDH a SDH Hrabová
 8. Poskytnutí peněžních darů členům výborů zastupitelstva, komisí Rady MOb
 9. Poskytnutí finančních darů občanům
 10. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová
 11. Zpráva o činnosti Finančního výboru
 12. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
 13. Majetkoprávní záležitosti
 14. Informace o činnosti RMOb Hrabová mezi 6. a 7. zasedáním ZMOb
 15. Různé

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]