Spolek Zelená Hrabová žádá o provozní dotaci na údržbu Hrabovjanky

Rada městského obvodu Hrabová na svém posledním jednání souhlasila s poskytnutím neinvestiční účelové dotace spolku Zelená Hrabová, z.s. ve výši 40 000 Kč, a to na pokrytí běžné údržby a pravidelné péče o park Hrabovjanka v průběhu celého kalendářního roku 2019. Tato částka by měla být schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva spolu s dotacemi ostatním neziskovým spolkům.

Spolek Zelená Hrabová, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pokrytí běžné údržby požádal již v srpnu loňského roku, nicméně k nám na radu doputovala žádost až nyní. Spolek chce z peněz pokrýt pravidelnou péči o park Hrabovjanka v průběhu celého roku 2019. V původní žádosti byla sice uvedena částka 35 tisíc korun, nicméně s přihlédnutím k navýšení cen v roce 2019 byla změněna právě na 40 tisíc korun.

FOTO z otevření parku Hrabovjanka, AUTOR: Ilona a Libor Hromádkovi 29.6.2018

Nutno dodat, že nikdo ze spolku Zelená Hrabová nedostal v minulosti žádnou odměnu za to, že park společnými silami vybudovali a prakticky denně se o něj starají! Lidé by si měli uvědomit, že je to jakoby se někdo začal starat ze své vlastní vůle o majetek Hrabové, sehnal si na to dotaci od města Ostravy a po obci pak chtěl jen „nějaké drobné“ na celoroční údržbu, která by jinak byla o řád vyšší!, jak si nechal úřad spočítat u odborné firmy.

Vedení městského obvodu si jejich práce nesmírně váží a je připraveno se spolkem i nadále úzce spolupracovat.

Cenová kalkulace prací v parku Hrabovjanka v průběhu roku 2019:

  • pravidelná sečení trávy (DPP) 1 530 Kč vč. 15% srážkové daně/1 pokos (je třeba 5 až 7 pokosů), vzniklý bioodpad sami rozmístíme jako hnojivo kolem kmenů stromů v parku Hrabovjanka,
  • ořezy vrbového altánku (DPP) 3 000 Kč/1 ořez (je třeba 3 ořezů s tím, že jeden je až na kostru),
  • ořezy stromů a keřů (DPP) 3 000 Kč/ořezy v průběhu celého roku,
  • revize certifikovaných interaktivních prvků (Fa) 1 400 Kč,
  • nákup postřiků v případě škůdců, růstu plevele (paragon) 1 000 Kč.

Celkem 23 580 Kč + 10 000 Kč pro celoročního správce parku Hrabovjanka (koordinace pravidelné správy parku Hrabovjanka po celý rok, pravidelný monitoring a úklidy nad rámec dobrovolnických brigád – hrabání listí, sběr větví a jejich skládání do pěchovaného hnízda, sběr odpadků, zalévání lípy, keřů a květinové zahrádky v letních obdobích, upravování kamenů, doplňování pěchovaných plotů suchými větvemi, zametání cesty, nátěry laviček, ošetření dřevěných prvků fungicidními a insekticidními přípravky, zazimování všech dřevěných prvků (DPP).

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]