(FOTO) Studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice

Jana Šustrová, studentka 4. ročníku bakalářského studijního programu Architektura a stavitelství, se v rámci své studentské práce pod vedením Ing. arch. Igora Krčmáře zabývala rekonstrukcí a modernizací naší hasičské zbrojnice.

Ve skutečnosti je před dokončením ještě jedna studentská práce, kterou finalizuje spolužák Jany a kterou zde zveřejníme někdy později.

Cílem níže uvedené architektonické studie je návrh celkové rekonstrukce hasičské zbrojnice Hrabová. Záměrem úprav bylo rozšíření a modernizace zázemí pro sbor dobrovolných hasičů. Řešený objekt je neodmyslitelnou součástí obce hrabová. Společně s kostelem a obecním úřadem tvoří srdce této městské části. Stávající budova slouží hasičskému sboru dobrovolných hasičů od roku 1924.

Fotky jsou na Flickru:

Studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice, leden 2019

Jeden z možných návrhů je zachování funkce garáží a šaten v prvním nadzemním podlaží a ponechání sálu ve druhém nadzemním podlaží. Zbylé části budovy je nutno zrekonstruovat. Je důležité vybudovat kvalitní zázemí nejen pro členy výjezdové jednotky, ale také pro mladé hasiče, členy sboru a hosty.

Pro tento návrh byl vytvořen stavební program, který počítá s nově vzniklou klubovnou, kanceláří velitele a kanceláří pro vedoucí mladých hasičů. Součástí dispozice klubovny by měla být kuchyňka, která bude sloužit jak mladým hasičům, tak členům sboru. Dále je nutné kuchyňku umístit tak, aby její provoz nenarušoval provoz sálu. Hygienické zázemí je nedostačující, proto se počítá s jeho rozšířením a přidáním úklidové místnosti, která v budově chybí. Konstrukce věže na sušení hadic nevyhovuje rozměrům a je ve špatném stavebním stavu. V návhu se počítá s demolicí a výstavbou nové věže na sušení hadic, jejíž fasádu bude tvořit horolezecká stěna určena členům hasičského sboru.

Parkovací plochy díky nedávné úpravě vyhovují a proto není nutné do nich zasahovat. na pozemku se nachází zahradní dřevěný domek ve špatném stavu. Bylo by možné jej nahradit obytným kontejnerem se shodnou fasádou, aby bylo docíleno harmonie mezi objekty. dále bude umístění kontejneru takové, aby nebránilo tréninkům mladých hasičů, naopak by měl být tento prostor podpořen.

Celá studentská práce je ke stažení ve formě PDF.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]