Výše nájemného z pozemků pro veřejné pohřebiště zůstává stejná

Rada našeho městského obvodu se rozhodla na základě nového cenového věstníku Ministerstva financí ČR nezvýšit nájemné z pozemků pro veřejné pohřebiště u smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Ostravě – Hrabová.

Od 1. 1. 2018 je výše nájemného u nově uzavíraných smluv v MOb Hrabová rozdělena dle hrobových míst na 40 Kč/m2/rok pro urnová místa a 20 Kč/m2/rok pro hrobová místa.

Cenový věstník Ministerstva financí ČR ze dne 28. listopadu 2018 od ledna 2019 zvýšil maximální výši nájemného z pozemků pro hrobová místa ze 75 Kč/m2/rok na 83 Kč/m2/rok.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]