Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 15.-17.4. 2019

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil v době od 12.00 – 17.00 hod. ve dnech 15.-17.4. 2019 přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad.

Umístění:

 • Dne 15.4. ul. Paskovská (u hřiště TJ „SOKOL Hrabová“).
 • Dne 16.4. ul. Paskovská (na parkovišti před farou).
 • Dne 17.4. ul. Šrobárova (u výměníku tepla).

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad a pod.

VÝVOZ ODPADU

Úřad městského obvodu Hrabová zajistil ve dnech 15.-17.4. 2019 (přistavení a odvoz během dopoledne) přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ „SOKOL – Hrabová“)
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V.Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie a pod.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]