Policie: Aktivace Senior linky pomohla seniorce

Aktivací Senior linky přivolala 2. února 2019 v noci sedmdesátiletá seniorka strážníky městské policie do Ostravy-Hrabové. Hlídce si na místě postěžovala na silnou bolest zad, kdy se nemohla téměř pohnout. Na místo byla proto přivolána zdravotnická služba, která si ženu převzala k dalšímu ošetření.

Do příjezdu zdravotníků setrvali strážníci s paní na místě a kontrolovali, zda-li nedochází ke změně jejího zdravotního stavu.

Senior linka je stále žádanější

Tato ojedinělá bezplatná služba občanům je z velké části zabezpečována strážníky a pracovníky Městské policie Ostrava a díky podpoře města, městských odvodů a Ministerstva vnitra ČR je služba stále dostupnější. Senior linka je určena nejen osaměle žijícím seniorům, ale také osobám se zdravotním handicapem.

Tito lidé se mnohdy stávají oběťmi trestné činnosti a to i ve svých vlastních domovech. K nezákonnému obohacení se totiž pachatelé nezdráhají využít lsti nebo dokonce násilí. Častá je například snaha vniknout do bytů či domovů seniorů pod záminkou oprav nebo kontrol, ale výjimkou nejsou ani případy, kdy se pachatelé vydávají za falešné příbuzné či přátele.

Bezprostřední ohrožení života či zdraví pak signalizuje dispečerům městské policie zmáčknutí tlačítka s názvem Zdravotní komplikace. Naposledy se tak stalo 8. ledna 2019 v Ostravě-Porubě. Seniorka si po pádu stěžovala na bolest ruky. Strážníci ženě na místo zavolali zdravotníky, kteří si ženu převzali k dalšímu ošetření.

Aktuálně je na začátku roku 2019 zapojeno více než 450 ostravských domácností. Služba je velice žádaná, proto v současné době jsou téměř všechna dostupná zařízení nainstalována, zbývajících pár desítek bude zprovozněno v nejbližších týdnech.

Ve spolupráci s jednotlivými městskými obvody však intenzivně pracujeme na navýšení celkového počtu těchto zařízení. Prosíme proto o trpělivost, naší snahou je postupně uspokojit zájem všech žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pracovních dnech od 08:00 do 15:00 hodin získáte bližší informace.

Ing. Michael Beneš

úsek prevence a propagace
Statutární město Ostrava
městská policie

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]