Práce na webu obce ještě neskončila

Z titulku by si čtenář mohl domyslet, že práce na webu obce má svůj „konec“, ale tak to myšleno není;-) Práce na webu samozřejmě nikdy nekončí… V pátek 8. února jsem si však do počítačové učebny v naší základní škole pozval starostu, tajemníka úřadu a úřednice, abychom se společně pobavili o možnostech našeho nového webu obce a upřesnili si další naše kroky.

Informace o tomto školení sice pro veřejnost důležitá není, nicméně podstatné však je, že úřednice samy projevily zájem o vytvoření sekcí „Potřebuji vyřídit“, které postupně vzniknou u jednotlivých odborů. Vyzkoušeli jsme si to na odboru sociálním a doplnili zde informace o Senior TAXI. Dobrou zprávou tedy je, že za určitý čas (předpokládám cca 3 měsíce) se dočkáme dalšího zlepšení v této oblasti (elektronizace úřadu), po čemž občané dlouho volali…

První „vlaštovka“ vznikla ve spolupráci s paní Ivanou Bollogovou

Děda Vladimír dlouhou dobu usiluje o přehlednější sekci, která se týká rozpočtu obce, i zde očekávám zlepšení, protože paní Jana Ziobrová sama projevila zájem zrevidovat a zpřehlednit tuto oblast na webu.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]