Informace ohledně kácení stromů na Šídlovci

Včera se v naší facebookové skupině rozjela diskuze na téma „Hromadné kácení stromů u haldy na ulici Obchodní“, kde se občané slušně a zcela správně ptali, proč nebyli o tak zásadní věci předem informováni.

Omlouvám se za nás radní obce, že jsme veřejnosti o tom nenapsali dříve, ale díky souhře okolností se nám to prostě nepodařilo…, přestože to bylo v plánu. Než místostarostka odjížděla do lázní, domluvila se s její pracovní skupinou přes zeleň na tom, že skupinu bude úřad před kácením informovat a bude tak příležitost i čas oznámit to veřejnosti prostřednictvím plakátků v místech kácení. Takový byl plán, bohužel to celé ztroskotalo a níže vysvětlím proč…

Informace ohledně kácení stromů – „I. etapa obnovy zeleně Šídlovec“:

 • Usnesením 103/2392 ze dne 17.10. 2018 vzala Rada městského obvodu Hrabová na vědomí projektovou dokumentaci „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava – Hrabová“ s konstatováním, že kácení zeleně mají projednat nové orgány (bylo před volbami).
 • 7.11. 2018 se sešla pracovní skupina přes zeleň, kde příslušná úřednice členy skupiny seznámila o záměru předložení materiálu pro jednání rady, a to konkrétně o podání žádosti o vydání rozhodnutí na kácení všech stromů určených dendrologem a k posouzení dalším dendrologem před vydáním vlastního rozhodnutí. Toto rozhodnutí mělo být podkladem pro další rozhodování o kácení na Šídlovci.
 • Dále pracovní skupina dostala celý projekt k prostudování. Pro realizaci byla navržena obnova zeleně v ul. Obchodní, část ul. V. Huga a park ul. Příborská.
 • Usnesením 1/13 ze dne 14.11. 2018 vzala Rada městského obvodu Hrabová na vědomí projektovou dokumentaci „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava – Hrabová“ a souhlasila s kácením stromů v tzv. I. etapě.
 • Dne 22.11. 2018 byla podána žádost o povolení kácení stromů, proběhlo místní šetření za přítomnosti zástupkyň ze spolku Zelená Hrabová.
 • Dne 21.1. 2019 bylo vydáno rozhodnutí č.3/2019 o povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby a téhož dne byla informována pracovní skupina na jejím jednání o vydání povolení ke kácení.
 • Dne 28.1. 2019 byli osloveni tři zhotovitelé o podání nabídky na kácení stromů v souladu s vydaným rozhodnutím.
 • Usnesením 6/167 ze dne 6.2. 2019 rozhodla rada o zadání zakázky malého rozsahu na kácení stromů dle právoplatného rozhodnutí.
 • Dne 7.2. 2019 byla vystavena objednávka, která byla zákonným způsobem zveřejněna v registru smluv a téhož dne byly stromy určené ke kácení označeny v terénu.
 • Dne 7.2. 2019 byla dle dohody o kácení stromů informována členka pracovní skupiny, která měla za úkol formou plakátků informovat veřejnost v místě kácení. Email člence pracovní skupiny:

Dobrý den,

dle naší dohody zasílám informaci ohledně kácení stromů.

Včera rada rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu na kácení stromů v rámci akce „Obnova zeleně Šídlovec, Ostrava-Hrabová – I. etapa“. Dnes dopoledne došlo k označení povolených stromů ke kácení přímo v terénu. Vlastní práce budou, pokud to klimatické podmínky dovolí, zahájeny v pondělí 11.2. 2019.

A víte na čem to celé ztroskotalo?

Úřednice to poslala na email (nesprávný, uvedený však v zápisu z jednání skupiny), takže se pracovní skupina o realizaci včas nedozvěděla a nevylepila plakátky:-( Těžko někomu něco vyčítat, přes to se ještě jednou veřejnosti omlouvám(e), že to tak dopadlo, snaha o včasné poskytnutí informací zde skutečně byla.

Více informací však naleznete v březnovém vydání Hrabovských listů.

 

5 Komentáře

 1. Jaroslav Janeček říká:

  Jestli by to nechtělo obnovit raději radu obce.Z jakého důvodu se kácejí zdravé dřeviny?
  To vysvětleni je jen oblbnutí občanů.

  • Radomír Orkáč říká:

   Dobrý den,

   děkuji za Váš komentář. Na Radu obce přistál materiál, kde se psalo, že dle několika posudků dendrologů a dokonce i po kontrole spolku Zelená Hrabová, jsou stromy ve špatném stavu.

   Dokážete si představit, co by se dělo, až by se něco stalo? Kdyby stromy spadly na auta nebo zapříčinily zranění? Osobně jsem přes aplikaci zmapujto dával za poslední 3 roky minimálně dva podněty na spadlé stromy na Šídlovci… .

   Čili pokud byly káceny zdravé dřeviny, pak někdo udělal chybu… ale s tou Rada obce nic nenadělá, od toho tady jsou posudky dendrologů.

   Mohu se zeptat, které stromy byly zdravé a byly pokáceny? Nechám to prověřit…

   Moc děkuji za zpětnou vazbu.

   S pozdravem, R.O.

 2. Jan Dvořák říká:

  Úplně všechny stromy. Bohužel prověřovat se má před tím, než se rozhodne – teď už je pozdě. Ale samozřejmě, když není žádný strom, tak je jistota, že žádný nespadne.

  • Radomír Orkáč říká:

   Honzo, tím „úplně všechny stromy“ máš na mysli jakože všechny byly zdravé? Tím prověřováním máš na mysli, prověření postupu úřadu, pracovní skupiny přes zeleň, Ing. Magdu Cigánkovou Fialovou a nebo máš na mysli Ing. Bc. Dostála, který zpracovával druhé dendrologické posouzení pro vydání rozhodnutí o kácení každého stromu, který byl pokácen a u kterých se všichni zúčastnění shodli, že se mají pokácet?

   K dosud nepokácenému jilmu mi dnes pan Dostál poslal následující:

   „Jilm tam může růst ještě několik let, nelze přesně říct, kdy dojde k jeho rozlomení, ale v budoucnu dojde s jistotou k jeho rozlomení a pádu na přilehlé plochy, pokud by způsobil pádem jakoukoliv škodu, tak bude městský obvod Hrabová hradit celou škodu a pojišťovna nezaplatí nic, pokud by způsobil škodu na zdraví či smrt procházející osoby, tak ten kdo je zodpovědný, jelikož věděl, že je to nebezpečná dřevina na kterou bylo navíc vydáno povolení ke kácení bude navíc trestně stíhán a skončí to u soudu rozsudkem. Policie pak bude šetřit, kdo je zodpovědný.“

   Mám to chápat tak, že mám považovat všechna ta vyjádření za vymyšlená a Jan Dvořák říká, že všechny stromy byly zdravé a zpochybňuje vydaná kulatá razítka na každý strom zvlášť?

   Můžeš být tedy prosím přesnější? Pan Janeček mi mimochodem psal mail a nechal si situaci vysvětlit. Jelikož tys mi nepsal, považoval jsem za vhodný přístup Ti to vysvětlit alespoň takto.

 3. Věra Křivdová říká:

  Nesouhlasím, aby se kácely zdravé stromy v Hrabové. Věra Křivdová

[email protected] [email protected]