Informace Městské policie Ostrava

Rada městského obvodu Hrabová vzala na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Hrabová za období 1.10.-31.12. 2018. Ze zprávy vyplývá, že strážníci MP Ostrava se hlavně zaměřili na řešení drobných krádeží, přestupky v dopravě, překročení rychlosti, řešení cyklistů, dodržování obecně závazných vyhlášek města Ostravy a majetkových přestupků.

Zprávu o činnosti Městské policie Ostrava na území městského obvodu Hrabová

Noví strážníci složili slib před primátorem města Ostravy

Noví strážníci Městské policie Ostrava složili 10. ledna 2019 dopoledne za přítomnosti čestné jednotky Městské policie Ostrava slib před primátorem města Ostravy Ing. Tomášem Macurou, MBA. Slavnostního dopoledne se zúčastnilo sedm mužů a šest žen, kteří si v rámci rekvalifikačního kurzu osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, taktickou a střeleckou přípravou. Nedílnou součástí bylo i získání dovedností v poskytování první pomoci nebo osvojení si základů psychologie.

Změny v evidenci jízdních kol – pouze na IBC MSK!!!

Došlo ke změně! Nově lze provádět změny v evidenci jízdních kol a kompenzačních pomůcek pouze na pracovišti IBC MSK na ul. Nemocniční 11/3328 v Ostravě-Moravské Ostravě a Přívozu. Služba bude i nadále poskytována nonstop (sedm dní v týdnu, 24 hodin denně) pro spokojenost všech občanů, kteří mají jízdní kolo označené forenzní syntetickou DNA.

Na místě lze:

  • odhlásit prostředek z evidence,
  • nahlásit změnu majitele nebo komponenty na jízdním kole,
  • oznámit krádež či ztrátu jízdního kola pro potřeby registru u městské policie (nikoliv pro potřeby úkonů u Policie ČR).
  • Termíny nového značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek budou zveřejněny v průběhu roku 2019.

Bližší informace získáte na tel. čísle 720 735 125 v pracovní dny v čase 07:00-15:00 hod.

Městská policie Ostrava zintenzivnila kontrolu osob bez přístřeší

Kontrolou osob bez domova se strážníci Městské policie Ostrava zabývají každý den. Během zimních měsíců v souvislosti s nízkými teplotami jsou však kontroly intenzivnější. Probíhá častější monitorování míst, kde se nacházejí tyto ohroženější skupiny osob. Hlídky pravidelně prochází např. prostory opuštěných budov, místa pod mostními konstrukcemi či odlehlé prostory lesoparků. Díky místní znalosti strážníků lze konkrétní osoby lépe vyhledat a zkontaktovat. Součástí je pak také poskytnutí informací a kontaktů na sociální instituce, jejichž služby mohou v případě potřeby využít. Hlavním problémem, kdy je těmto lidem dočasné přístřeší odepřeno, je alkohol.

Ocenění za dlouhodobou práci

Městská policie Ostrava ocenila Mgr. Jiřího Prolla za dlouholetou práci s mládeží a dosažené výsledky v Judo clubu při Městské policii Ostrava, z.s., jehož vznik a působnost je od 1. ledna 1994 doposud. Osobně mu poděkoval ředitel Městské policie Ostrava, Mgr. Zdeněk Harazim.

Pan Proll dlouhodobě spolu se svými kolegy v Judo clubu zajišťuje a vytváří podmínky k provozování sportovní a závodní činnosti sportu „Judo“.

Mgr. Jiří Proll, 6. Dan Judo, 4. Dan Ju-jitsu, je bývalý reprezentant ČSSR, mistr SSR, ČSR, ČSSR, Rakouska, Holandska. Současný člen KK MSKS Juda Ostrava, rozhodčí, zkušební komisař, lektor Juda a Ju-jitsu (sebeobrana), hlavní trenér a předseda Judo clubu při Městské policii Ostrava, z.s.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]