Je u nás dost bytů?

Každý, kdo alespoň občas sleduje tuto problematiku ví, že ve větších městech je nedostatek menších bytů, konkrétně 1+KK a 2+KK.

Příčiny jsou zřejmě v tom, že v dobách reálného socialismu tehdejší stát příliš nezajímaly problémy seniorů nebo jiných „neproduktivních“ skupin obyvatel. Přednost měly rodiny s dětmi a k tomu byla přizpůsobena i tehdejší bytová výstavba.

Ale dříve nebo později mnozí se dostanou do situace, kdy je velký byt přítěží. Úplnou katastrofou je, když vdova nebo vdovec má zdravotní problémy a dům je bez výtahu. Co však mohou dělat, když není možnost se přestěhovat do jiného domu s odpovídajícím vybavením ?

V Hrabové shodou různých okolností se mají stavět tyto nyní nedostatkové byty v počtu 90, z toho 20 bezbariérových. Alespoň částečně by se tak vyřešil tento celoměstský problém.

A asi k velkému překvapení širší veřejnosti začne tento projekt „na poslední chvíli“ zpochybňovat samospráva Hrabové. Ještě k tomu s velmi pochybnými argumenty.

V nejbližších dnech oslovím některé naše zastupitelé s žádosti o zdůvodnění jejich negativního stanoviska k této výstavbě a seznámím s jejich argumenty čtenáře Hrabovských novin. To se budeme divit!

V místních médiích jsem se také dozvěděl, že do uvedených bytových domů by se mohli nastěhovat různí problémoví a nepřizpůsobiví občané. To by ale museli být představitelé firmy Spa Living s.r.o. úplně blbí, aby pronajali byty různým pochybným lidem, kteří by svým chováním odradili od nastěhování ostatní movitější zájemce. A nepochybuji o tom, že jich bude hodně a že představitelé uvedené firmy blbí nejsou. Naopak, odhadují dobře budoucí zájem o tyto byty, a to především z řad těch bohatších občanů. Opět opakuji, že tvoří nezanedbatelnou skupinu obyvatelstva.

Stále přežívá dojem, že senioři jsou velmi chudobní a nemohou si dovolit na sklonku života určitý přepych. Tímto přepychem nemíním různé radovánky, ale třeba bezbariérové bydlení, nedalekou autobusovou zastávku, pár metrů do ordinace lékaře a do lékárny a třeba také do restaurace na nedělní oběd. V neposlední řadě i kousek na místní hřbitov, kde je hrob příbuzných.

Všechny tyto podmínky splňuje i plánovaná investice a nepochybuji, že do budoucích bytů se nastěhují i mnozí místní senioři, kteří si přejí dožít svůj život v místě, kde se narodili.

24. 2. 2019 V.S.

10 Komentáře

 1. Jan Vondráček říká:

  Rád bych se k tomu v krátkosti vyjádřil:

  Hned první věc, která mne zaráží je titulek.
  Dost bytů znamená copak?
  Máte nějaký přehled o tom, jaká je poptávka?
  Rozepsáno, kolik takových a onakých lidí má zájem bydlet v Hrabové?
  Jaké potřebují bydlení? Jak daleko od obchodu, od zastávky, od nejbližšího stromu?

  Hrabová (Šídlovec) má nějaký ráz, architekturu už pěknou řádku desetiletí.
  Starou Hrabovou nějaký ten domek a chalupa určitě nenaruší.

  Nicméně stavba odlišných domů – ano, jakkoliv se snaží být podobné, tak prostě budou odlišné – prostě naruší vzhled části obce.

  O tom nejspíše byla debata a články. A dělat vše na sílu není vždy ideální.

  Pokud bude poptávka tak vysoká, tak máme možnost stavět do výšky (jako v Hong Kongu ?).
  Vystěhujeme/přestěhujeme občany, kteří mají velký byt, malý byt?
  Přeorganizujeme byty, aby se nás sem více vlezlo?

  To už se rovná trochu socialistické utopii 😉

  Chápu, že by někteří občané rádi dožili v místě svého srdce, ale někdy to prostě nejde. Uděláme to „na sílu“? Postavíme dva domy, tři domy, deset domů…
  …ale pak už se lidé nevrátí do místa, kde vyrůstali. Už to bude místo jiné, změněné.
  O to možná v debatách šlo.

  Jeden příklad s nadsázkou:
  „Sedím doma na záchodě a na dveře mi buší rodina, že chce taky…
  …tak kvůli tomu přeci nepostavím dva nové záchody.“

  Přeji krásný den

  • Milan Slíva jr. říká:

   Taky se může stát, že rodina z druhé strany podepře kliku smetákem a s výhledem, že zbytek života strávíš na záchodě, ještě rád výstavbu patrových toalet přislíbíš 🙂

   Jako konzervativní člověk bych také Hrabovou rád viděl bez nové výstavby. Ostatně i místo Šídlovce bych taky raději viděl rybník, protože už jeho výstavba kdysi vážně narušila tvář Hrabové. Na druhou stranu je nutné být realistou. Domy nestaví obec, jsou stavěny v souladu s územním plánem a manévrovací prostor obce, jakožto městského obvodu je minimální. Pochybení se stala v minulých funkčních obdobích a je na současné radě, aby důsledek těchto pochybení minimalizovala. Zejména, aby nová výstavba architektonicky zapadla do stávající výstavby Šídlovce a stala se jeho přirozenou součástí. Prošel jsem si dva jiné, již dokončené, projekty investora a zdá se, že se jedná opravdu o projekty zaměřené na ubytování seniorů, u kterých není prioritou okamžitý zisk, ale dlouhodobé příjmy a oboustranná spokojenost.
   Celý případ je také důrazným upozorněním, že by bylo vhodné předejít další výstavbě na pozemku mezi ulicí Domovskou a školou. Ideálně jeho získáním do vlastnictví obce, následnou změnou územního plánu a pak kupříkladu na straně přiléhající k Paskovské zřídit jednořadé parkoviště pro Šídlovec a školu a na zbytku pozemku založit park.

 2. Nikola Sotak říká:

  Mne zarazila věta, že se nastěhují i mnozí místní senioři.Myslím,že obec by se měla v první řadě starat o své občany a prosazovat jejich zájmy a proč to obec nepostaví za peníze obce,proč to musí stavět nějaké firmy ?pane Slíva jen lobujte peníze stejně vždy vyhrají že?

  • Milan Slíva jr. říká:

   Pane Sotak, nemyslím si, že by obec potřebovala další byty. Má jich v současné době ve své správě více než dost a měla by se věnovat spíše údržbě stávajícího bytového fondu, než stavět byty nové. Máte nějaké účinné řešení, jak lze této stavbě zabránit? Mohu Vás ujistit, že se mi ta stavba nelíbí stejně jako Vám, ale já toto řešení aktivně hledal a nenašel.

 3. Jan Dvořák říká:

  Pokud by se jednalo o skvělý záměr, tak by jeho zastánci měli naopak poděkovat těm, kteří v roce 1994 souhlasili se zástavbou pozemku, protože tím vlastně umožnili realizaci toho skvělého záměru. Pokud projekt není dobrý, tak je třeba upozornit, že v minulosti se již nejméně 3x podařilo hrabovské radě zabránit realizaci nevhodného záměru (z toho jeden projekt, tzv. Vila domy, byl přesně ve stejné lokalitě a měl stejné vady) jen tím, že trvala pevně na svém stanovisku. Postoj představitelů obvodu k současnému záměru byl však postupně následující: 1. požadavek úprav, 2. souhlas s přípojkami i bez provedení úprav, 3. odvolání proti územnímu rozhodnutí kvůli neprovedení úprav, 4. mediální prezentace skvělosti záměru a nepotřebnosti úprav.

  • Milan Slíva jr. říká:

   Je hodně ironické, když toto něco napíše místostarosta, člen rady a zastupitel, za jehož působení došlo v územním plánu u předmětné plochy B214 ke změně z rozptýlené zeleně na bydlení v bytových domech s omezením na max 4 nadzemní podlaží + podkroví. To co se děje dnes je jenom hašení důsledku této změny.

 4. A ejhle, tak mě zajímá, kolik hrabovských dětí muselo odejít pro nedostatek bytů? Co píše stařec Slavík bych bral, měl barák a získal práci na úřadě v Hrabové za pronásledování komunisty (byť za nich byl dobře placen), ale co píše zastupitel jr. Slíva je zlé. Jak dlouho čeká (spíše čekal) občan Hrabové, který nedostal po rodičích barák, na možnost bydlení? Dlouho… A musel odejít. Nicméně dotace na bydlení pro obce od státu už jsou asi v pr – pasé, protože každá normální obec sleduje, co může získat od státu, a připravila se na dotace. Co můžeme dělat? Nic, neboť obvod neví, co může z dotací státu získat. Ale je možné, že současný starosta obce opět něco bez vědomí a vůle zastupitelstva něco prodá či podepíše…P.s. nelze upravit přihlašovací údaje do jazyka českého? Na jiných úřadech je to v jazyku českém…

[email protected] [email protected]