Zákaz vjezdu automobilů nad 12t do jižní části Hrabové

Dokončení prodloužené části Mostní ulice se blíží, nejpozději by k otevření mělo dojít do půl roku (dne 2.9. 2019). Zeptal jsem se proto úředníků z magistrátu, jak to bude se zákazem vjezdu nákladní dopravy do jižní části Hrabové.

Dobrý den,

z pověření vedoucího odboru dopravy MMO Ing. Glumbíka Vám sděluji k dotazům ohledně umístění zákazu vjezdu nákladních vozidel na krajskou silnici III/4705 ul. Paskovskou informace, kterými disponujeme:

 • pro zprovoznění prodl. ul. Mostní v úseku ul. Paskovská – ul. Místecká legislativně nic nebrání umístění zákazu vjezdu nákladního tranzitu nad 12t na průtah sil. III/4705 jižní části Hrabové
 • zajištění realizace takového omezení bude věcí vlastníka/správce silnice III/4705, který je současně investorem stavby prodl. ul. Mostní. Podle našich informací se omezení připravuje, nicméně kdy a za jakých okolností se provede nevíme. Vhodné by samozřejmě bylo, aby se úprava provedla současně se zprovozněním.
 • umístění zákazu vjezdu bude nezbytné i v sousedním okrese (na území Paskova), o případných dosavadních jednáních o omezení v Paskově taktéž nejsme informováni.

Ještě si dovolím popsat obecný úřední proces, který předchází osazení trvalé zákazové značky:

 • Jedná se o projednání tzv. opatření obecné povahy podle správního řádu, kdy se věší na úřední desku návrh opatření (předtím musí být odsouhlasen policií) na 15 dnů a následuje doba 30 dnů pro podání námitek a připomínek. Poté se věší skutečné opatření na úřední desku na dobu dalších 15 dnů. Pak to nabývá účinnosti.

Ptáte-li se na rozdíl mezi uvažovaným omezením pro „tranzit“ směrem do jižní části Hrabové a omezením současným směrem do severní části Hrabové, tak dnes je situace bohužel odlišná od doby, kdy vznikalo omezení vjezdu nákladních vozidel do severní části Hrabové.

Platí novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (od 31.12. 2015), v které se připouští pouze jediné omezení jízdy nákladních vozidel, a to zákazem vylučujícím tranzit (§19c). V nových úsecích komunikací uzavíraným dopr. značením pro nákladní dopravu proto (podle výkladu našeho nadřízeného orgánu, kterým je Krajský úřad MSK) nelze stanovit jiné omezení.

Není v tom nutné ale vidět až takový problém, množina subjektů s povolením vjíždět za zákazovou značku s tabulkou „tranzit“ je téměř shodná s množinou subjektů vyplývající z textu „dopravní obsluha“.    

Jak bude postupovat policie nemohu posoudit, skutečnost, že má řidič cíl své cesty oblasti za zákazovou značkou by asi mohli kontrolovat u  „tranzitu“ stejně jako nyní u „dopravní obsluhy“, ale nerad bych jim do toho mluvil.

S pozdravem

Ing. Tomáš Procházka

Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

2 Komentáře

 1. Petr říká:

  Pane Orkáči, děkuji za vaše nasazení a za to, co pro naši obec všechno děláte! Věřím, že nejsem sám, kdo tu všechnu námahu oceňuje, proto jste byl vykřižkován u voleb – máte naši důvěru!!! Píšu to především proto, že je na Vás na facebooku diskuze, ale to vás nesmí prosím odradit od toho, co děláte, jsou to fanatici, kteří vám nesahají ani po kotníky a my stojíme za vámi.

  Slunce v duši přeje P.B.

  • Radomír Orkáč říká:

   Moc děkuji, vážím si toho, co jste napsal.

[email protected] [email protected]